;

Medzinárodná konferencia – Pamäť Slovenskej krajiny

Tickets for Medzinárodná konferencia – Pamäť Slovenskej krajiny.

Medzinárodná konferencia Pamäť Slovenskej krajiny je tematicky zameraná na environmentálnu problematiku a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život našej krajiny. Cieľom konferencie je oboznámenie sa s danou problematikou, inšpirovať sa prednášajúcimi a zároveň vytvoriť medzi účastníkmi konferencie vzájomnú spoluprácu medzi vedecko výskumnými inštitúciami a účastníkmi konferencie tak, aby sa daná problematika úspešne aplikovala v praxi. A predovšetkým upriamiť pozornosť aj na základné, stredné a vysoké školy.

Zameranie konferencie sa upriamuje na nasledovné tematické okruhy:
• Predstavenie environmentálnej témy.
• Znečistenie vody.
• Téma environmentálnej skládky.
• Recyklácia.
• Človek – poznáme sami seba?
• Aké postavenie má človek na planete – dokáže ovplyvniť jej procesy?
• Ciele Slovenskej republiky v environmentálnej oblasti.
• Agenda 2030

Obedové MENU kliknite sem.

 

 

Medzinárodná konferencia – Pamäť Slovenskej krajiny

Registration
Hotel TATRA, Bratislava

Námestie 1. mája 5, 811 06 Staré Mesto, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

OZ Naša planéta
Mojín 53, 97901 Rimavská Sobota, Slovakia

Company ID: 52371158

N/A

Comments