;

Kocúr v čižmách

Niečo, čo naozaj chcete vidieť.

Tickets for Kocúr v čižmách.

_punkovo-animálno-maňuškovo-komediálny thriller“ pre deti od 4 rokov.

10. jubilejná inscenácie Nového divadla, Svetoznámy príbeh o Kocúrovi v čižmách v réžii Šimona Spišáka pre divákov od 4 rokov a ich starostlivých rodičov. A keďže Nové divadlo vzniklo v roku 2016 zo slobodu milujúcich a slobodne tvoriacich umelcov,  aj práca s témou Kocúra v čižmách je v tejto inscenácii slobodná , neklasická až  „punková“. Po formálnej stránke sa tvorcovia rozhodli síce pracovať s „klasickými“ bábkami – maňuškami, ale v mene voľnosti, inšpirácie, fantázie a detského neortodoxného vnímania zámerne narúšajú klasické bábkarské vodičské i inscenačné postupy. Témou inscenácie sa stalo poznanie, že nie je všetko striebro, čo sa blyští, že účel nesvätí prostriedky a že pravda, láska a dobro  bývajú po zásluhe odmenené. Cieľom inscenácie je podnietiť v deťoch prirodzenú túžbu po kritickom a analytickom myslení. Inscenačný tím tvoria: vynikajúci režisér Šimon Spišák, skvelá scénografka Dáša Krištofovičová a dramaturgička Veronika Gabčíková. V titulnej úlohe kocúra v čižmách sa predstaví nenapodobiteľná Agáta Spišáková, v úlohe Janka – Ľuba Dušaničová v alternácii s Milošom Kusendom a v úlohe mačacieho diabla či kráľa a princeznej Lucia Korená.  

Kocúr v čižmách

Niečo, čo naozaj chcete vidieť.
Buy tickets
Nové divadlo- Dom Matice slovenskej v Nitre

Dolnočermánska 737/91, 949 11 Nitra, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Umenie a spoločnosť
Misionárska 17, 94901 Nitra, Slovakia

Company ID: 50247760

N/A

Comments