;

Cyklo Holeška tour 2020

Podujatie bolo dňa 01.09.2020 ZRUŠENÉ. Uvažujeme o jeho presunutí na sobotu 05.09.2020 - viac informácií už čoskoro.

Tickets for Cyklo Holeška tour 2020.
 
 
 
 
Online registrácia na podujatie bola ukončená. Na mieste bude možnosť registrácie v cene 5,-€, bez možnosti zakúpenia trička alebo šiltovky.
 
 
Už XIV. ročník tradičného - rekreačného prejazdu na bicykloch a kolobežkách cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou. (nejedná sa o preteky)
 
Štart a cieľ bude na ihrisku v obci Šterusy. Registrácia od 08:30.
 
Prestávky vo Veľkých Kostoľanoch a v Krakovanoch.
 
Už čoskoro bude možnosť predregistrácie a zakúpenia pamätného trička a šiltovky cez portál www.inviton.sk a www.holeska.sk.
 
Viac informácií na fb a na stránke www.holeska.sk.
 
Z podujatia bude vyhotovovaný obrazový a zvukovo-obrazový záznam. Zaplatením registrácie súhlasíte s podmienkami podujatia.
 
Týmto Vás žiadame o dodržiavanie Zákona o cestnej premávke a pokynov usporiadateľov počas celého trvania podujatia.
 
Upozorňujeme na skutočnosť, že podľa zákona o cestnej premávke:
- osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou
- cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby.

Cyklo Holeška tour 2020

Podujatie bolo dňa 01.09.2020 ZRUŠENÉ. Uvažujeme o jeho presunutí na sobotu 05.09.2020 - viac informácií už čoskoro.
Buy tickets
Futbalové ihrisko Šterusy

Futbalové ihrisko, 922 03 Šterusy, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Mikroregión nad Holeškou
Rakovice 25, 92208 Rakovice, Slovakia

Company ID: 36095524
Tax ID: 2021573235

Comments