;

Časopriestor: Open mic, fórum & jam session

15. ročník festivalu [fjúžn]

Tickets for Časopriestor: Open mic, fórum & jam session.

🇸🇰 Viac informácii nájdete v evente na Facebooku.

🎙 Občianske združenie Bystro v spolupráci s platformou Virtuálne námestie ponúka v rámci festivalu [fjúžn] možnosť predstaviť svoju tvorbu hudobníkom/čkam a performerom/kám aktuálne pôsobiacim v Bratislave. Zaznejú piesne a básne v rozmanitých jazykoch a rytmy rôzneho pôvodu rozhýbu debatu o tom, aké podmienky má v uliciach a na námestiach Bratislavy rozmanitosť nezávislej kultúry.

🎸 Kto (sa) môže hrať v uliciach nášho mesta?
Príďte sa započúvať do originálnej tvorby a podeliť sa so svojimi skúsenosťami s hudbou a umením vo verejnom priestore. A určite si spolu aj zadžemujeme!

Kapacita podujatia je limitovaná.

Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov. Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Na ich základe je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s evidenciou vami poskytnutých údajov a súhlas so zasielaním informácií o našich aktivitách e-mailom. Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje sú u nás v bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením EÚ. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nadácia Milana Šimečku používa vašu e-mailovú adresu výlučne na komunikáciu ohľadom pripravovaného podujatia. Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov.

🇬🇧 More info on Facebook Event.

🎙 Bystro NGO in collaboration with platform Virtuálne námestie offers as a part of fjúžn festival offers a chance for musicians and performers currently active in Bratislava to present their creative work. Songs and poems carrying messages in different languages, and rhythms of diverse origins will complement a debate about the conditions under which diversity of informal culture can exist in the streets and squares of Bratislava.

🎸 Who plays in our city?
Come listen to original creations and share your experience with music and art in the public spaces. And we can jam together, too!

Capacity is limited.

By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide. On 25 May 2018, a new European Union regulation governing the protection of personal data (GDPR) entered into force. Based on them, it is necessary for you to agree to the registration of the data provided by you and to the sending of information about our activities by e-mail. We want to assure you that your data is safe with us so that its management complies with the new EU regulation. We do not provide your data to third parties. The Milan Šimečka Foundation uses your e-mail address exclusively for communication about the upcoming event. By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide.

 

Časopriestor: Open mic, fórum & jam session

15. ročník festivalu [fjúžn]
Registration
Bystro – Komunitná obývačka

Karpatská 3095/3, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava 81103, Slovakia

Company ID: 17314178
Tax ID: 2020832022

N/A

Comments