;

Apples & Hrušky: Connecting cultures

15. ročník festivalu [fjúžn]

Tickets for Apples & Hrušky: Connecting cultures.

🇬🇧 More info on Facebook Event.

They were born and raised in Slovakia but coming from a non-Slovak family. While for many native Slovaks it is impossible to imagine a multicultural Slovak society, some children are born naturally into a multicultural family and setting.

Nasi Motlagh will discuss themes of identity in connection to culture with her guests Diana Khwaja, Kvet Nguyen and Bohdan Metenkanych during popular talkshow night called Apples and rušky.

Perhaps there is already a recipe for ending the distance between cultures and I believe we may finally have found the true experts to discuss this with!

Capacity is limited.

By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide. On 25 May 2018, a new European Union regulation governing the protection of personal data (GDPR) entered into force. Based on them, it is necessary for you to agree to the registration of the data provided by you and to the sending of information about our activities by e-mail. We want to assure you that your data is safe with us so that its management complies with the new EU regulation. We do not provide your data to third parties. The Milan Šimečka Foundation uses your e-mail address exclusively for communication about the upcoming event. By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide.

🇸🇰 Viac informácii nájdete v evente na Facebooku.

Narodili sa aj vyrastali na Slovensku, no pochádzajú z rodiny imigrantov. Kým väčšina obyvateľov si na Slovensku len ťažko predstavuje multikultúrnu spoločnosť, niektorí sa do takej už narodili.

Tento rok bude komička Nasi Motlagh rozoberať na diskusii Apples and Hrušky tému identít a spojenia s rozličnými kultúrami s Dianou Khwaja, Kvet Nguyen a Bohdanom Metenkanychom.

Snáď už žijeme v dobe, kedy sú bariéry medzi kultúrami definitívne prekonané.

Kapacita podujatia je limitovaná.

Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov. Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Na ich základe je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s evidenciou vami poskytnutých údajov a súhlas so zasielaním informácií o našich aktivitách e-mailom. Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje sú u nás v bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením EÚ. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nadácia Milana Šimečku používa vašu e-mailovú adresu výlučne na komunikáciu ohľadom pripravovaného podujatia. Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov. 

Apples & Hrušky: Connecting cultures

15. ročník festivalu [fjúžn]
Location
Registration
KC Dunaj

Nedbalova 3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava 81103, Slovakia

Company ID: 17314178
Tax ID: 2020832022

N/A

Comments