;

Kvet Nguyen: Tu sa môžu miešať jablká a hrušky

15. ročník festivalu [fjúžn]

Tickets for Kvet Nguyen: Tu sa môžu miešať jablká a hrušky.

🇸🇰 Viac informácii nájdete v evente na Facebooku.

📸 Sme niekým iným, keď migrujeme?
Moji rodičia ešte vždy nazývajú Vietnam svojím domovom, hoci ich trvalé bydlisko je už vyše 30 rokov na opačnom konci sveta. Migrácia na Slovensko zmenila mojich rodičov na neznámych cudzincov. Ich identity pripomínajú šíre plochy pozostávajúce zo zozbieraných diverzít. V určitom momente sa však každá spomienka alebo myšlienka, ktorá sa zdala byť novou, stane známou. Keď migrujeme, splývame s prítomnosťou, a zároveň existujeme s vlastnou minulosťou. Splývať znamená stávať sa iným človekom a predsa byť tým istým, dať kúsok nového sveta do toho pôvodného.

🖼 Vernisáž fotografii mladej fotografky Photographed by Kvet Nguyen je oslavou rôznorodosti na rôznych "frontoch" - dokonca aj v jedle. Výstava sa koná vo vynovených priestoroch Onakô tattoo na Špitálskej, pozrieť si ju budete môcť následne celý mesiac. Kurátorkou výstavy je Olja Triaška Stefanović.

🍣 Po vernisáži je pripravené malé občerstvenie v Matsu premium tea & coffee, ktorá leží priamo oproti tetovaciemu štúdiu. Príďte s nami zmiešať jablká s hruškami.

Kapacita podujatia je limitovaná.

Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov. Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Na ich základe je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas s evidenciou vami poskytnutých údajov a súhlas so zasielaním informácií o našich aktivitách e-mailom. Chceme vás ubezpečiť, že vaše údaje sú u nás v bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením EÚ. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nadácia Milana Šimečku používa vašu e-mailovú adresu výlučne na komunikáciu ohľadom pripravovaného podujatia. Odoslaním prihlasovacieho formuláru nám dávate súhlas s použitím vami uvedených údajov.

🇬🇧 More info on Facebook Event.

📸 When crossing borders, do you think about what you will become? Despite living on the other side of the world for over 30 years, my parents still call Vietnam their home. Their migration to Slovakia has turned both of my parents into foreigners of their own. Their identity resembles a vast landscape of collected diversities. At some point, every single memory or thought that felt new, gradually became familiar. You exist in a place with a hint of your past where you blend in with the present. And to blend in means becoming a person within a person, a piece of one world within another.

🍣 The exhibition of Kvet Nguyen's pictures takes place at renovated Onakô Tattoo. Small finger food and beverages will be available in Matsu premium tea & coffee just across the Špitálska street.

Capacity is limited.

By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide. On 25 May 2018, a new European Union regulation governing the protection of personal data (GDPR) entered into force. Based on them, it is necessary for you to agree to the registration of the data provided by you and to the sending of information about our activities by e-mail. We want to assure you that your data is safe with us so that its management complies with the new EU regulation. We do not provide your data to third parties. The Milan Šimečka Foundation uses your e-mail address exclusively for communication about the upcoming event. By submitting the application form, you give us your consent to the use of the data you provide.

Kvet Nguyen: Tu sa môžu miešať jablká a hrušky

15. ročník festivalu [fjúžn]
Registration
Onakô Tattoo

Špitálska 2214/20, 811 08 Bratislava, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, Bratislava 81103, Slovakia

Company ID: 17314178
Tax ID: 2020832022

N/A

Comments