;

LUDWIG VAN BEETHOVEN – on-line prednáška s ukážkami z diela

Tickets for LUDWIG VAN BEETHOVEN – on-line prednáška s ukážkami z diela.

Pozývame Vás na večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a minulý rok sme si pripomenuli 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa.

Prednáška sa bude venovať týmto témam:

  • Nazrieme do života a diela skladateľa
  • Skladateľov heroický prístup k životu
  • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť

Beethoven je autor symfónií, klavírnych koncertov, husľového koncertu, opery a iných diel. Pripisuje sa mu okolo 700 skladieb. Väčšinu života prežil vo Viedni, ale pochádza z nemeckého Bonnu. Počas jeho života bola jeho hudba vyhľadávaná a cenená, o čom svedčí aj fakt, že na jeho pohrebe sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, a v ten deň bol vyhlásený štátny smútok, pretože zomrel Skladateľ s veľkým „S".

Celý život pána Beethovena bol plný výziev a neľahkých prekážok. Detstvo prežil s násilným a opitým otcom, ktorý chcel na jeho talente zarobiť. Trpel mnohými chorobami, ktoré ho sprevádzali celý život a boli bolestivé. Už na sklonku tridsiatky sa začali prejavovať jeho problémy so sluchom, až nakoniec úplne ohluchol. No jeho skvosty, vrcholné diela jeho života, skomponoval až po strate fyzického sluchu. Zjavne si jeho duša zachovala iný typ sluchu a naďalej sa vedel ponárať do hudby a tónov.

Vstupné: 5 €. Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie Zoom. Link na pripojenie sa k prednáške Vám zašleme pol hodinu pred začiatkom podujatia 25.3.2021 na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri prihlásení.

Prihlasovanie a predpredaj do stredy 24.03.2021 (vrátane).

Upozornenie: Z dôvodu náhleho ochorenia prednášajúceho sa termín podujatia posúva o dva týždne - z pôvodného 11.3.2021 na nový termín 25.3.2021 o 18:00.

LUDWIG VAN BEETHOVEN – on-line prednáška s ukážkami z diela

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments