;

PEVNOSŤ V ČASE KRÍZY – online prednáška

Tickets for PEVNOSŤ V ČASE KRÍZY – online prednáška.

Prednáška sa bude venovať témam:

  • Zmysel prekážok, problémov a kríz v živote človeka.
  • Myšlienky stoických filozofov o vnútornej pevnosti.
  • Praktické rady filozofov a psychológov pre náročné obdobia.

V priebehu jedného ľudského života, ako aj v priebehu vývoja ľudských dejín, sme svedkami toho, že ťažkosti, prekážky a krízy sú ich zákonitou súčasťou. A rovnako tak môžeme byť svedkami príkladov, ako rôzne sa dá ku krízam pristupovať, ako si s nimi môžeme poradiť, ako ich prekonať, dokonca ako sa z nich niečo naučiť a získať skúsenosti.

Filozofi, ktorí sa obzvlášť venovali tomu, ako ustáť nepriazeň osudu, boli stoici. Stoickí filozofi ako Seneca, Epiktétos, či Marcus Aurelius prinášali nie len nadčasové rady, ako si v sebe samom vytvoriť pevnosť, oporný stĺp, o ktorý sa vieme kedykoľvek oprieť, ale oni sami boli živými ukážkami toho, ako tieto rady vniesť do života.

Tento rok si pripomíname 1900. výročie narodenia práve Marca Aurelia a ako uvidíme, aj napriek tomu, že od obdobia stoických velikánov už ubehli takmer dve tisícročia, ich rady vychádzajúce z poznania podstaty človeka sú hodnotnými pre človeka ktorejkoľvek doby, teda i dnešného.

Počas podujatia nazrieme aj do rôznych iných filozofických smerov naprieč dejinami a inšpirovať sa budeme aktuálnymi osobnosťami zo sveta psychológie.

„Všetko, čo sa ti prihodí, prihodí sa tak, že to buď môžeš znášať, alebo nemôžeš znášať. Ak sa ti teda prihodí niečo, čo znášať môžeš, nešomri, ale znášaj to, koľko len môžeš; ak sa ti prihodí niečo, čo znášať nemôžeš, nereptaj, lebo ťa to skôr premôže. Nezabúdaj však, že ti príroda dala schopnosť znášať všetko, čo si vo svojich predstavách môžeš urobiť celkom znesiteľným, keď si pomyslíš, že je ti to osožné alebo je tvojou povinnosťou takto konať.“ Marcus Aurelius

„Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré sám vykoná.“ Viktor E. Frankl

Prednáška je zdarma a uskutoční sa online prostredníctvom aplikácie Zoom.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.

Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory alebo slúchadlá.

Prihlasovanie a rezervácia vstupeniek je možná do štvrtka 17.6.2021 do 18:30.

PEVNOSŤ V ČASE KRÍZY – online prednáška

Registration
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments