;

Konzervatívny summit 2021

Tickets for Konzervatívny summit 2021.


Zámer:

Ján Pavol II. povedal v roku 1996, že Slovensko má vďaka svojim mučeníkom a vyznávačom špeciálne poslanie v Európe. Na základe slov tohto pápeža, ale i slov viacerých ďalších katolíckych i protestantských osobností veríme, že náš, v európskom meradle nenápadný národ, môže dôležitým spôsobom prispieť k záchrane identity západného sveta. Konzervatívny summit má napomôcť väčšej vnímavosti na súčasné výzvy vo verejnom živote a tiež príprave na zápasy, ktoré pred nami stoja.


Ciele:

Prvým cieľom konzervatívneho summitu je priviesť do Bratislavy európske konzervatívne osobnosti z politiky a kultúry, aby nám ponúkli inšpiráciu a pomohli prehĺbiť poznanie našich koreňov a spoločensko-politických princípov, ktoré sa od nich odvodzujú.

Druhým cieľom konzervatívneho summitu je vytvoriť priestor a zázemie na stretnutie konzervatívnych lídrov Slovenska z oblasti politiky, cirkví, občianskej spoločnosti, akadémie, biznisu, kultúry a médií. V situácii, keď v Európe čelíme silnejúcim snahám vytlačiť posledné zbytky kresťanského dedičstva na spoločenský okraj, je potrebné usilovať sa o spoluprácu a jednotu v podstatných veciach. Konzervatívny summit má nadstranícky charakter a je jedinečnou príležitosťou na budovanie dobrých vzťahov a atmosféry spolupráce v konzervatívnom spektre.

Tretím cieľom summitu je podporiť odhodlanie a odvahu presadzovať konzervatívne hodnoty. To, že dnes kresťanský pohľad na život a človeka čelí ekonomicko-politicko-mediálnej presile v Európe, nie je dôvod na rezignáciu, ale naopak na plnšie uvedomenie si poslania rozvíjať a chrániť kresťanské dedičstvo.


Termín:

20. septembra 2021, 8h - 21h

Miesto:

Historická budova Národnej rady, Župné námestie 11, Bratislava

Registrácia:

Vstup na summit je na pozvánky.

Celodenná vstupenka: 25€

Celodenný vstup na podujatie zahŕňa všetky panely konferencie ako aj obed, večernú recepciu a občerstvenie v priebehu dňa.
Počet miest je limitovaný, odporúčame registráciu čo najskôr.
Nenechajte si ujsť túto výnimočnú príležitosť na hodnotné formálne i neformálne stretnutia so zaujímavými osobnosťami konzervatívneho spektra.

Dress code: formal


Hlavný rečník:

Péter Szijjártó, minister zahraničných vecí a obchodu maďarskej vlády

Rečníci:

Kamila Bendová, Česko, matematička, disidentka, aktivistka, manželka Václava Bendu

Ján Čarnogurskýadvokát, disident, bývalý podpredseda federálnej a predseda slovenskej vlády, exminister spravodlivosti, zakladateľ a bývalý predseda KDH

Jiří Čunek, Česko, senátor (KDÚ-ČSL)

Patrik Daniškaprávnik, vedie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

David Engels, Belgicko, profesor filozofie a histórie, Institute for Western Affairs

Valeriu Ghilețchi, Moldavsko, podpredseda parlamentu, člen predsedníctva ECPM, baptistický pastor

Tomasz Herbich, zástupca šéfredaktora týždenníka Teologii Politicznej

Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda hnutia Sme rodina

Zdzisław Krasnodębski, Poľsko, poslanec Európskeho parlamentu (PiS, ECR) - čakáme na potvrdenie

András Lánczi, Maďarsko, filozof a politológ, profesor na Korvínovej univerzite v Budapešti a rektor Inštitútu pre politické štúdiá

Milan Majerskýpredseda Prešovského samosprávneho kraja, predseda KDH

Rónán Mullen, Írsko, senátor, líder politickej strany Human Dignity Alliance (HDA)

František Neuwirth, lekár, konzultant, syn Antona Neuwirtha

John O’Sullivan, britský konzervatívny politický komentátor, novinár a spisovateľ, prezident Danube Institute - čakáme na potvrdenie

Grégor Puppinck, Francúzsko, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť (ECLJ) a zástupca Svätej stolice v komisiách pri Rade Európy

Anna Záborskáposlankyňa NRSR, predsedníčka Kresťanskej únie

Tymoteusz Zychrektor Kolégia Intermarium vo Varšave, viceprezident inštitútu pre právnu kultúru Ordo Iuris


Program:

8:00 – 8:45 Registrácia

9:00 – 9:10 Privítanie: Organizátori (Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút Rodina a Collegium Intermarium)

9:10 – 9:30 Úvodné príhovory predstaviteľov slovenskej vládnej koalície

9:30 – 10:30 Hlavný prejav a následná diskusia: Péter Szijjártó

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Politický panel

12:00 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 15:15 Kultúrny panel

15:15 – 15:45 Prestávka

15:45 – 17:00 Panel o ľudských právach

17:00 – 17:30 Prestávka

17:30 – 18:45 Panel o politickom líderstve (k 100. výročiu narodenia Antona Neuwirtha)

18:45 – 19:00 Záver summitu

19:00 Recepcia a neformálne diskusie


Protipandemické opatrenia:

Podujatie sa uskutoční v súlade s nariadeniami ÚVZ SR v režime "OTP", tzn. očkovaní-testovaní-po prekonaní Covid-19.

Účastníci podujatia sú povinní splniť jednu z nasledujúcich podmienok:

  • plne zaočkovaní alebo

  • testovaní s negatívnym výsledkom testu na COVID-19: PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu; antigénový test 48 hod. od odberu alebo

  • preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

V blízkosti podujatia je možné sa otestovať v NsP Milosrdní bratia, ľavý vchod z námestia SNP cez bezbariérový vstup, v časoch 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00. Viac testovacích miest nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva.


Organizátor:

Hlavnými organizátormi Konzervatívneho summitu sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), Inštitút Rodina a Collegium Intermarium.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa už od roku 2003 organizuje formačno-akademické programy pre kresťanských lídrov v kultúre a verejnom živote a už takmer desať rokov organizuje Hanusove dni ako mestský kultúrno-akademický festival o vzťahu kresťanstva a súčasnej spoločnosti v Bratislave a Košiciach. Tento rok tiež prevzalo vydávanie a tvorbu intelektuálneho časopisu pre kresťanskú kultúru – VERBUM.

Inštitút Rodina sa zameriava na podporu uvažovania a diskusie o zásadných otázkach verejného života v duchu židovsko-kresťanskej tradície.

Collegium Intermarium si kladie za cieľ obnoviť klasickú myšlienku univerzity a vytvoriť akademickú obec hlboko zakorenenú v európskej tradícii a kultúre. Vzdelávanie a výskum prebiehajú s rešpektom k úspechom predchádzajúcich generácií a s nádejou a optimizmom do budúcnosti.

Konzervatívny summit 2021

Registration
Historická budova Národnej rady SR, Bratislava

12, Župné námestie 591, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904
Tax ID: 2021974108

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments