;

Art Nouveau Festival - Prednáška - Kúpeľná reklama v období secesie

Tickets for Art Nouveau Festival - Prednáška - Kúpeľná reklama v období secesie.

21.9.2021

Odborná prednáška Zlatý vek Piešťan/Lekcie z histórie s názvom:

"Kúpeľná reklama v období secesie" + ukážky z archívu.

Témou prednášky bude zaujímavé rozprávanie o spôsoboch a úrovni reklamy piešťanských kúpeľov koncom 19. – začiatkom 20. storočia, s presahom do obdobia po 1. svetovej vojne. V prednáške sa dozviete o grafickej úrovni a spôsoboch reklamy, o charaktere a druhoch tlačených reklamných materiálov a adresnosti rôznych druhov reklamy piešťanských kúpeľov.

Miesto : 15:00 Salón Ferdinand/Thermia Palace, vstupenka

Art Nouveau Festival - Prednáška - Kúpeľná reklama v období secesie

Registration
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel

Kúpeľný ostrov 3590/2, 921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, A.S.
www.ensanahotels.com, 92129 Piešťany, Slovakia

Company ID: 34144790
Tax ID: 2020389668
VAT ID: SK2020389668

Comments