;

Prednáška „Maliar Árpád Basch a jeho tvorba pre kúpele Piešťany v období secesie“

Tickets for Prednáška „Maliar Árpád Basch a jeho tvorba pre kúpele Piešťany v období secesie“.

Prednáška bude venovaná osobnosti významného maliara a grafika Árpáda Bascha, ktorý žil a tvoril väčšinu života v Budapešti, jeho vzťahu k Winterovcom a k piešťanským kúpeľom.

Kúpele navštevoval a vytvoril pre ne plagát, grafickú úpravu prospektov a najmä významné dielo secesný triptych oslavujúci liečivú silu piešťanských termálnych prameňov.

Miesto konania: Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany

Prednáška „Maliar Árpád Basch a jeho tvorba pre kúpele Piešťany v období secesie“

Buy tickets
Balneologické Múzeum V Piešťanoch

Štefánikova 1458/16, 921 01 Piešťany, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, A.S.
www.ensanahotels.com, 92129 Piešťany, Slovakia

Company ID: 34144790
Tax ID: 2020389668
VAT ID: SK2020389668

Comments