;

A(E)KO ďalej s energetikou v samospráve

Tickets for A(E)KO ďalej s energetikou v samospráve.

5. Konferencia Slovak Smart City Cluster s témou "energetika v samospráve" sa bude konať pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku, prezenčnou formou v Trenčíne dňa 13. apríla 2022. Súčasne Vám ponúkame online video stream.

Akuálny vývoj na energetickom trhu ukazuje, že samosprávy potrebujú aktívne a systémovo riadiť spotrebu energií a hospodárenie s  nimi. Cieľom by pritom dnes nemalo byť len minimalizovať náklady na energie, ale aj nachádzať inovatívne a udržateľné riešenia s  ohľadom na budúcnosť. Táto odborná konferencia chce priniesť čo najviac praktických príkladov, možností a  nástrojov pre aplikovanie opatrení smerujúcich k  energetickej sebestačnosti regiónov Slovenska.

A(E)KO ďalej s energetikou v samospráve

Registration
ONLINE @ Inviton.TV

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Slovak Smart City Cluster z.p.o.
Nám. sv. Egídia 3633/44 , 05801 Poprad, Slovakia

Company ID: 50691627
Tax ID: 2120469637

Comments