;

Môj pradedo cisár

Tickets for Môj pradedo cisár .

Pozývame vás v sobotu 18.6.2022 o 17:30 na prednášku Môj pradedo cisár o živote a poslaní bl. Karola I. Habsburského. Prednáška je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

💭 Ako zostať verný Kristovi v čase krízy a vojny?
💭Ako byť vládcom a zároveň slúžiť?
💭Aké cnosti by mal mať dobrý vladár/politik?

Posledný rakúsko-uhorský panovník Karol I. zomrel v roku 1922 na zápal pľúc v chudobe a vyhnanstve. Na trón nastúpil v roku 1916 a jeho hlavným cieľom bolo zastavenie vojnového besnenia. Pokus dosiahnuť mier a zachrániť svoju ríšu a postavenie však skončil jeho exilom, zrušením panovníckych práv a prepadnutím majetku v prospech štátu. Pápež Ján Pavol II. ho roku 2004 vyhlásil za blahoslaveného, čím nám ho Cirkev predkladá ako príklad hodný nasledovania.

O pohnutom osude nášho posledného panovníka, ktorý stelesňuje krehkosť identity kresťana vo verejnom živote, nám porozpráva jeho pravnuk Imre von Habsburg-Lothringen, ktorý dodnes šíri jeho odkaz.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/310/m%C3%B4j-pradedo-cis%C3%A1r-o-%C5%BEivote-a-poslan%C3%AD-bl-karola-i-habsbursk%C3%A9ho/

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/

Tešíme sa na Vás!

Môj pradedo cisár

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments