;

Prečo sa pápež pletie do ekonomiky?

Tickets for Prečo sa pápež pletie do ekonomiky? .

Pozývame vás v nedeľu 19.6.2022 o 20:00 na diskusiu o možnej zmene ekonomiky podľa pápeža Františka. Diskusia je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

💭 Prečo pápež kritizuje fungovanie súčasnej ekonomiky?
💭 V čom je pápežova vízia inšpiratívna?
💭 Môže byť ekonomika udržateľná aj spravodlivá?

 The Economy of Francesco (Františkova ekonomika), je projektom, ktorý sa zameriava hlavne na mladých ekonómov, podnikateľov a akademikov s cieľom dať ekonomike dušu, aby sa stala spravodlivejšou, bratskejšou a udržateľnejšou. Tento projekt sa inšpiruje Františkom Assiským a jeho príkladom starostlivosti o najbiednejších, ako aj pápežom Františkom a jeho sociálnymi encyklikami, v ktorých analyzuje stav súčasnej spoločnosti, pomenováva problémové miesta slobodného trhu, nerovnosti v ekonomickom systéme a vyzýva na obnovu ekonomického modelu, s cieľom vrátiť do stredu ekonomiky človeka a starostlivosť o neho.

Mohli by sme namietať, že táto téma je výsostne doménou ekonómov. Ale je ekonómia, ktorá je spoločenskou vedou skutočne iba o výške hrubého domáceho produktu alebo maximalizácii zisku? Nemala by mať širší rozmer, napríklad aj sociálny, hodnotový, a pod.?

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/316/pre%C4%8Do-sa-p%C3%A1pe%C5%BE-pletie-do-ekonomiky/

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/.

Tešíme sa na Vás!

Prečo sa pápež pletie do ekonomiky?

Registration
Pálffyho Palác, Bratislava

Zámocká 47, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments