;

Workshop: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA

Tickets for Workshop: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA.

  • Interaktívny workshop venovaný empatii a schopnosti vytvárať synergický efekt
  • Nástroje napomáhajúce vzájomnému pochopeniu a spolupráci
  • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti

Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

„V takej miere, v akej človek postupuje vo vnútornom vývoji..., spoznáva, že získa viac, keď spolupracuje, než keď sa sebecky usiluje len o svoj vlastný individuálny prospech.“ Paul Brunton

„Na človeku nie je nič príťažlivejšie než jeho zdvorilosť, trpezlivosť a tolerancia.“ Cicero

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Predaj vstupeniek do stredy 25.5.2022 do 17:30.

Vstupné 8 €, študenti a seniori 5 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Workshop: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z.

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments