;

Online prednáška: PROBLÉMY - UČITELIA V PRESTROJENÍ

Tickets for Online prednáška: PROBLÉMY - UČITELIA V PRESTROJENÍ.

Prednáška bola zrušená, nový termín bude oznámený... Ďakujeme za pochopenie.

  • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
  • Ako získať skúsenosť.
  • Čo nás problémy učia?

Odkedy je človek človekom, sprevádzajú ho na jeho ceste situácie, ktoré zvykne nazývať „problémy". Každý sa s nimi stretávame, nikto ich nie je zbavený ani ušetrený. Môžeme sa však na ne pozerať rôznymi spôsobmi, vnímať ich v rozličných rovinách a pristupovať k nim nielen ako k „nepriateľom", ale vidieť za nimi výzvy, možnosti, príležitosti k rastu a učeniu sa...

A hoci nie všetky problémy vieme definitívne vyriešiť, zo všetkých si môžeme niečo odniesť a získať skúsenosť, ktorá nám pomôže v našom ďalšom kráčaní životom.

Spoločne sa pozrieme na to, čo nám radia veľkí predstavitelia filozofie a psychológie a aké návody nám ponúkajú na to, aby sme dokázali problémy vnímať z viacerých uhlov pohľadu a vedeli sa s nimi popasovať tak, aby sme si z nich odniesli čo najviac poučenia a skúsenosti.

„Človek potrebuje ťažkosti, patria k jeho zdraviu.“ C. G. Jung

„Pravdou je, že vonkajšie problémy, ktoré človeka trápia, sú v skutočnosti premietnutím vnútorných problémov, ktoré sa mu nepodarilo správne vyriešiť v srdci a mysli.“ Paul Brunton

Vstupné 8 €, študenti a seniori 5 €.

Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM a je potrebné sa na ňu prihlásiť najneskôr do utorka 14.06.2022 do 17:30.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred. Pre pripojenie sa na prednášku sú potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory alebo slúchadlá.

Online prednáška: PROBLÉMY - UČITELIA V PRESTROJENÍ

Buy tickets
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments