;

Prednáška: ZÁHADA DOBRA A ZLA

Tickets for Prednáška: ZÁHADA DOBRA A ZLA.

Prednáška bola zrušená, nový termín bude oznámený... Ďakujeme za pochopenie.


  • Dobro a zlo v poňatí rozličných filozofií.
  • Večný boj dobra a zla v človeku.
  • Cesta k dobru v mýtoch a tradíciách ľudstva.

Záhada dobra a zla je večná filozofická a ľudská otázka, ktorou sa zaoberali všetky kultúry a civilizácie aj mnohé filozofické a náboženské smery.

Každý človek si v priebehu svojho života vytvára postoj k tejto otázke a podľa neho utvára svoje hodnoty a svoju životnú filozofiu.

S pomocou veľkých mysliteľov sa pokúsime odpovedať na otázky, či dobro a zlo existujú ako absolútne hodnoty, prečo vlastne existuje zlo, ako pôsobia dobro a zlo v samotnom človeku, či vieme dobro a zlo rozpoznať a ako aj prečo v sebe pestovať dobro.

„Pre človeka niet väčšieho nepriateľa, než je druhý človek, keď je zlý, ani lepšieho priateľa a pomocníka, než je druhý človek, keď je dobrý.“ Jorge Ángel Livraga

„Kto zahadzuje svoje hodnoty, hádže s nimi cez palubu aj sám seba.“ Carl Gustav Jung

„Nie je vždy možné posudzovať podľa zdania. V praktickom živote existujú neúspechy, ktoré sú úspechom charakteru. V praktickom živote existujú úspechy, ktoré sú charakterovým zlyhaním.“ Paul Brunton

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ Antoine de Saint-Exupéry

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb.

Predaj vstupeniek do pondelka 20.06.2022 do 17:30.

Vstupné 8 €, študenti a seniori 5 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Prednáška: ZÁHADA DOBRA A ZLA

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z.

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments