;

Transgenderizmus: realita vs. citlivosť

Tickets for Transgenderizmus: realita vs. citlivosť .

Pozývame vás v pondelok 20.6.2022 o 17:30 na prednášku Transgenderizmus: realita vs. citlivosť o tom, ako pravdivo a zároveň citlivo reagovať na transgenderovú vlnu. Prednáška je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

💭 Ako reagovať, keď sa dospievajúci cíti ako iné pohlavie?
💭 Majú byť študenti oslovovaní menom či rodom podľa ich preferencie?
💭 K akým psychologickým a medicínskym rizikám to môže viesť?

Transgenderová vlna nenápadne prišla aj na Slovensko. Medzi mladými sa objavujú ľudia, ktorí sa cítia akoby uväznení vo svojom pohlaví. Mainstreamová kultúra tvrdí, že každý má mať právo verejne deklarovať tzv. rodovú identitu, ktorú cíti a zároveň, že táto identita má byť rešpektovaná, aj keď vykazuje rozpor s pohlavnou identitou. Ak sa napríklad chlapec cíti ako dievča, má mať možnosť zmeniť si meno, byť oslovovaný zámenami ženského pohlavia a pod. Mení sa legislatíva. Ako by sme sa mali k týmto výzvam postaviť?

Pediatrička Dr. Christl Vonholdt ponúkne medicínsku a psychologickú argumentáciu, že nie je správne potvrdzovať deťom genderovú identitu oddelene od pohlavia. Bude argumentovať, že takéto oddeľovanie môže poškodiť ich identitu, ktorá je zvlášť v období dospievania veľmi krehká. Dôležitá téma zvlášť pre rodičov, učiteľov, výchovávateľov, kňazov či pastorov, ktorí hľadajú, ako pravdivo a zároveň citlivo a rešpektujúco reagovať na prejavy krehkej identity mladých ľudí v oblasti sexuality.

Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/317/transgenderizmus-realita-vs-citlivos%C5%A5/

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/

Tešíme sa na Vás!

Transgenderizmus: realita vs. citlivosť

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments