;

Snowflake generation

Tickets for Snowflake generation.

Pozývame vás v pondelok 20.6.2022 o 20:00 na podujatie s Maxom Kašparů a štyrmi mladými ľuďmi o ich identite na priesečníku kresťanského a sekulárneho sveta. Prednáška je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

💭 Aká je identita dnešných mladých ľudí?
💭 V čom sa mileniáli a Gen Z vyhraňujú voči spoločnosti?
💭 Bojujú za lepší svet alebo búrajú spoločenské poriadky?

Generácia snehových vločiek sú podľa Collins Dictionary mladí ľudia, „ktorí sa stali dospelými v roku 2010 alebo neskôr, pričom sa považujú za menej odolných a náchylnejších na urážanie sa ako predchádzajúce generácie“. Sú dnešní mladí naozaj takí krehkí a precitlivelí alebo naopak inšpiratívni a mali by sme im načúvať, keď naliehavo upozorňujú na problémy súčasnosti? Vedia udržiavať dobré medziľudské vzťahy aj s rovesníkmi mimo svojich svetonázorových bublín a tvorivo diskutovať o citlivých témach?

V dvoch kratších talkshows nazrieme pod povrch ženského aj mužského sveta mladých angažovaných ľudí z kresťanského aj sekulárneho prostredia. Identita ženskosti a mužskosti, sexuality, životného štýlu, manželstva a rodičovstva... Vzťah k deťom a k planéte, tolerancia, ideály a túžby, dialóg a cancel culture, viera a ekológia... A následne perspektívu z nadhľadu prinesie Max Kašparů - kňaz a skúsený terapeut, s ktorým zasadíme vypovedané do širšieho kontextu s cieľom lepšie porozumieť a pochopiť.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/319/snowflake-generation/

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/

Tešíme sa na Vás!

Snowflake generation

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments