;

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na piatok 17.6.

Tickets for Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na piatok 17.6..

Pozývame vás v piatok 17.6.2022 o 17:30 na prednášku mladého dominikánskeho teológa o cnosti rozumnosti ako kľúču k šťastnému životu s názvom Ako žiť odvážne a sebavedome.


💭 Čo to je rozumnosť (lat. prudentia) a prečo je nevyhnutná pre šťastný život?
💭 Ako sa rozhodovať sebavedome?
💭 Ako prežiť šťastný život?

Všetci hľadáme odpovede, ako konať a žiť, aby sme boli naplnení a šťastní. Azda neexistuje dôležitejšia a praktickejšia otázka. Odpovede na ňu sa však líšia. Najčastejšie sa hovorí, že treba byť verný sebe a konať tak, ako cítim. Ale je to pravda? Staroveká a stredoveká kresťanská múdrosť má inú a na prvý pohľad trochu suchopárnu odpoveď: vždy treba konať predovšetkým rozumne. Treba sa naučiť rozumnosti.

Gregory Pine, ktorý je vychádzajúcou hviezdou súčasnej dominikánskej teológie, bude vo svojej prednáške argumentovať, že rozumnosť (lat. prudentia) je najdôležitejšia cnosť potrebná pre naplnený a šťastný život aj v 21. storočí. Iba rozumný človek dokáže tvorivo využívať slobodu a nelipnúť na falošných istotách. Cnosť rozumnosti je tiež liekom na krehkosť identity, keďže umožňuje žiť odvážne a sebavedomo sa rozhodovať. Pine, známy aj z podcastu Pints with Aquinas, je vynikajúci rečník, ktorý dokáže pútavo a neraz aj vtipne priblížiť veľké filozofické a teologické pravdy aj neakademickému publiku, osobitne mladým ľuďom a študentom.


O 20:00 bude nasledovať diskusia Sexualita muža: problém alebo dar? o mužnosti a zápase o zrelosť.

💭Ako sa stať zrelým mužom?
💭Môžu byť sexuálne nezrelí muži dobrí manželia a otcovia?
💭Ako ovplyvňuje nezvládnutá sexualita vzťahy?

Muži zápasiaci so svojou sexualitou nie sú v dnešnej dobe raritou. Boria sa so závislosťou na pornografii, žiadostivosťou či frustráciou vo vzťahu. Niektorí už dlhoročne vedú boj, ktorý nevedia vyhrať sami. Ideál mužskej identity naráža na tvrdú realitu súčasného sveta. Muži sú zovšadiaľ vyzývaní k tomu, aby si brali, namiesto toho, aby boli pozvaní k sebadarovaniu. Toto je skutočný zápas, ktorý by mali viesť. Vybojovaná mužská sexualita predsa v sebe skrýva toľké bohatstvo! Ako vyhrať tento boj? A čo je tou skutočnou odmenou? Na tieto a podobné otázky budú spolu hľadať odpovede brat kapucín Martin Borkovský, ktorý sa aktívne venuje sprevádzaniu mužov, Ján Balážia, ktorý realizuje projekt Otec & syn a Peter "Pete" Lupton, zakladateľ portálu NePornu.

Obidve podujatia sú organizované v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

Viac informácií o podujatí nájdete na:

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/.

Tešíme sa na Vás!

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na piatok 17.6.

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments