;

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na sobotu 18.6.

Tickets for Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na sobotu 18.6. .

Pozývame vás v sobotu 18.6.2022 o 17:30 na prednášku Môj pradedo cisár o živote a poslaní bl. Karola I. Habsburského. Prednáška je organizovaná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

💭 Ako zostať verný Kristovi v čase krízy a vojny?
💭Ako byť vládcom a zároveň slúžiť?
💭Aké cnosti by mal mať dobrý vladár/politik?

Posledný rakúsko-uhorský panovník Karol I. zomrel v roku 1922 na zápal pľúc v chudobe a vyhnanstve. Na trón nastúpil v roku 1916 a jeho hlavným cieľom bolo zastavenie vojnového besnenia. Pokus dosiahnuť mier a zachrániť svoju ríšu a postavenie však skončil jeho exilom, zrušením panovníckych práv a prepadnutím majetku v prospech štátu. Pápež Ján Pavol II. ho roku 2004 vyhlásil za blahoslaveného, čím nám ho Cirkev predkladá ako príklad hodný nasledovania.

O pohnutom osude nášho posledného panovníka, ktorý stelesňuje krehkosť identity kresťana vo verejnom živote, nám porozpráva jeho pravnuk Imre von Habsburg-Lothringen, ktorý dodnes šíri jeho odkaz.


O 20:00 bude nasledovať diskusia Svätosť: (Ne)dosiahnuteľný ideál? o ceste k svätosti v rodinnom, verejnom a zasvätenom živote.

💭 Čo je to svätosť?
💭 Ako ju žiť?
💭 Ktorá cesta je najlepšia?

Podľa mnohých je svätosť nedosiahnuteľný ideál. Svätí sú vraj len tí, čo nikdy nehrešia a celý svoj život obetujú službe druhým. Keby to však bola pravda, Cirkev by asi nemala koho vyhlásiť sa svätého či blahoslaveného. Svätý Pavol nám na vlastnom príklade opisuje krehkosť kresťanskej identity, no zároveň dodáva, že sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Bežní kresťania sú tiež ľuďmi tohto sveta. Chcú byť šťastní, úspešní a zabezpečení, hoci by im pozemské dobrá mali slúžiť najmä ako prostriedok k večnému dobru.

Je možné, aby svätosť nebola iba patetická fráza? Mali by sme sa o ňu usilovať už tu na zemi? Ak áno, čo to presne znamená pre rodinný, verejný či zasvätený život? Na tieto a podobné témy sa budú spolu rozprávať manželia Imre a Kathleen von Habsburg a dominikánsky rehoľník Fr. Gregory Pine.

Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

Obidve podujatia sú organizované v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

Viac informácií o podujatí nájdete na:

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/.

Tešíme sa na Vás!

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na sobotu 18.6.

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments