;

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na nedeľu 19.6.

Tickets for Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na nedeľu 19.6. .

Pozývame vás v nedeľu 19.6.2022 o 17:30 na hudobný dialóg & talkshow o hĺbke a krehkosti súčasných identít Lash&Grey a Jany&Lukáša Zubajových.

💭 Akú krásu milujú?

💭 Po akom dobre túžia?

💭 Kde (ne)nachádzajú pokoj?

"Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! ... Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný...“ Augustínove slová z Vyznaní poukazujú na krehkosť človeka, jeho túžby po kráse, naplnení a Bohu, ale aj na jeho obmedzenia, vnútorné boje a neistoty. 

Naše pozvanie prijali dva právom oceňované hudobnícke páry na priesečníku kresťanského a sekulárneho sveta. Hudbou a slovom vyjadria  krásu tak, ako ju vnímajú oni. Alebo je krása iba jedna? „Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji...“

Našimi hosťami budú Jana a Lukáš Zubajoví, ktorí nám zahrajú piesne z ich pripravovaného albumu a Kristína Mihaľová s Jakubom Šedivým, ktorých album Sleepin' With the Lights On minulý rok vyhral Debut roka na Radio_Head Awards.  

Viac informácií o podujatí nájdete na: 


O 20:00 bude nasledovať diskusia o možnej zmene ekonomiky podľa pápeža Františka.

💭 Prečo pápež kritizuje fungovanie súčasnej ekonomiky?
💭 V čom je pápežova vízia inšpiratívna?
💭 Môže byť ekonomika udržateľná aj spravodlivá?

 The Economy of Francesco (Františkova ekonomika), je projektom, ktorý sa zameriava hlavne na mladých ekonómov, podnikateľov a akademikov s cieľom dať ekonomike dušu, aby sa stala spravodlivejšou, bratskejšou a udržateľnejšou. Tento projekt sa inšpiruje Františkom Assiským a jeho príkladom starostlivosti o najbiednejších, ako aj pápežom Františkom a jeho sociálnymi encyklikami, v ktorých analyzuje stav súčasnej spoločnosti, pomenováva problémové miesta slobodného trhu, nerovnosti v ekonomickom systéme a vyzýva na obnovu ekonomického modelu, s cieľom vrátiť do stredu ekonomiky človeka a starostlivosť o neho.

Mohli by sme namietať, že táto téma je výsostne doménou ekonómov. Ale je ekonómia, ktorá je spoločenskou vedou skutočne iba o výške hrubého domáceho produktu alebo maximalizácii zisku? Nemala by mať širší rozmer, napríklad aj sociálny, hodnotový, a pod.?

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/316/prečo-sa-pápež-pletie-do-ekonomiky/

Obidve podujatia sú organizované v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022.

Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni 2022 nájdete tu: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/program/.

Tešíme sa na Vás!

Bratislavské Hanusove dni 2022 | celovečerná vstupenka na nedeľu 19.6.

Registration
Pálffyho Záhrada, Bratislava

Zámocká 7074/32, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments