;

KONFERENCIA: Zelené strechy pre odolnejšie mestá

Tickets for KONFERENCIA: Zelené strechy pre odolnejšie mestá.

ASOCIÁCIA PRE ZELENÉ STRECHY A ZELENÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

Vás pozýva na prvú slovenskú konferenciu:

"Zelené strechy pre odolnejšie mestá"


Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia


8:00 Registrácia

9:00 Začiatok konferencie

Konferencia je určená: architektom, projektantom, zástupcom samosprávy a štátnej správy, stavebným firmám, developerom, pedagógom, študentom a nadšencom vodozádržných opatrení


PROGRAM:

28.9.2022:  Odborné prezentácie


Zelené strechy – inovácie pre budúcnosť, Dusty Gedge, prezident European Federation of Green Roof and Living Wall Associations (EFB)

Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, Zuzana Beerová, AGRO CS Slovakia

Biosolárne zelené strechy - riešenie pre mestá, Andreas Dreisiebner, Švajčiarsko

Systémové podpory zelených striech v zahraničí, Pavel Dostál, predseda sekcie Zelené strechy, Česká republika, viceprezident European Federation of Green Roof Associations

Prečo SPP podporuje synergiu fotovoltiky a zelenej strechy, Rastislav Nemec, SPP

Voda v sídlach – samosprávy múdro hospodáriace s vodou, Martina Paulíková, Ekopolis

Šedo-modro-zelená infraštruktúra, Martin Vysoký, architekt .edge, Švédsko

Zelené strechy – pohľad developera, Branislav Bošák, YIT

EIA – príprava stavebných projektov a zelené opatrenia, Vladimír Kočvara, ADONIS CONSULT

Pestovanie na strechách v mestskom ekosystéme, Pete Ellis, USA

Skrytý potenciál tepelných ostrovov v mestách, Ján Rapan, konzultant v oblasti klimatických zmien

Zelené fasády, Elisabeth Gruchmann, GRUNSTATTGRAU, Rakúsko

Tvorba zelenej infraštruktúry na Slovensku – 10 rokov praxe, CORWIN


  • Večerný raut / networking29.9.2022: Exkurzia po zaujímavých zelených strechách a zelených fasádach v Bratislave a vo Viedni


Zelené strechy majú veľa benefitov, ktoré nám pomáhajú adaptovať sa na negatívne dopady zmeny klímy. Každoročne zažívame sucho, horúčavy, či povodne. Vegetačné strechy pomáhajú ochladzovať tepelné ostrovy v mestách, zadržujú dažďovú vodu, aby neodtekala do kanalizácie, zvyšujú biodiverzitu, či vytvárajú nové pobytové priestory v administratívnych alebo obchodných centrách. Taktiež sa výborne kombinujú s fotovoltikou a zlepšujú jej účinnosť.

Aby zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoju funkciu, je potrebné, aby boli inštalované správnym spôsobom. Preto Asociácia pre zelené strechy vydala Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech, ktoré vám na konferencii predstavíme.


"Pozrite sa na vašu strechu inými očami"


KONTAKT:

Branislav Siklienka, predseda asociácie

www.zelenestrechy.org

asociacia@zelenestrechy.org

tel: +421 907 368 000


KONFERENCIA: Zelené strechy pre odolnejšie mestá

Registration
Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Bratislava

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 36, 84106 Bratislava, Slovakia

Company ID: 53469267

Comments