;

Kurz: Filozofia pre život / Banská Bystrica / bežná forma - 26. 10. 2022 o 18:00

Tickets for Kurz: Filozofia pre život / Banská Bystrica / bežná forma - 26. 10. 2022 o 18:00.

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz obsahuje 18 tém a je rozdelený na tri bloky v nasledovnom poradí:

1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.

2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.

3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Čo vás čaká na kurze:

  • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
  • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
  • skúmanie princípov a zákonitostí života
  • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
  • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
  • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
  • študijné materiály k jednotlivým témam

Viac informácií o témach nájdete tu.

Prihlásiť sa na kurz s platbou za prvý blok je možné do utorka 25.10.2022 vrátane. Prihláška je platná po zrealizovaní úhrady. 

Kurz bude prebiehať raz do týždňa, vždy v stredu od 18:00 do 19:30 s krátkou prestávkou, každý večer preberieme 1 tému a celý kurz bude trvať 18 týždňov.

Cena kurzu: kurz pozostáva z troch blokov a každý z blokov má cenu 25 euro/blok, pre študentov a dôchodcov 20 euro/blok.

Miesto konania kurzu a bližšie informácie:

Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica (2. poschodie)

Mobil: 0948 143 906, E-mail: bb@akropolis.sk

Kurz: Filozofia pre život / Banská Bystrica / bežná forma - 26. 10. 2022 o 18:00

Location
Registration
Dolná 47, Banská Bystrica

974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments