;

Equal: Abdullah Miniawy + HVAD | Superar + hostia | Adela Mede

Tickets for Equal: Abdullah Miniawy + HVAD | Superar + hostia | Adela Mede.

🟢 Podujatie 17. ročníka festivalu [fjúžn] 🟢

Príďte si užiť jedinečné koncerty na hudobnú oslavu rozmanitosti s názvom Equal. Equal je hudobné dobrodružstvo, ktoré prirodzene spája tradíciu, s experimentom, naprieč rôznymi žánrami, ktoré nám dáva príležitosť vzdať hold našej odlišnosti, vzájomne sa inšpirovať a vytvoriť tak niečo vzácne. Spoločne. 

🟢 20:00 | Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19
🟢 koncert | vstupné: 7 € / 10 € 
🟢 spolupráca: Fakulta architektúry a dizajnu STU

LINE UP
20:00 Superar + hostia (Andrej Gál, Ronald Šebesta, Ivan Šiller)
21:00 Adela Mede
22:00 Abdullah Miniawy + HVAD
_______
ABDULLAH MINIAWY + HVAD 
sa stretnú aby nám predviedli svoj nadpozemský hudobný prejav! Objavovať spolu budú ázijsko-arabský Neo Folk Trance. 

Abdullah Miniawy je egyptský umelec, ktorý je známy predovšetkým ako spisovateľ a herec. Jeho album Darraie spolu s mníchovským trion Carl-Gari bol vybraný prestížnym NPR ako jeden z najlepších albumov roku 2016.

HVAD sa hudobne vyjadruje predovšetkým prostredníctvom ponurej elektronickej hudby (techno, breakcore, ambientná and dronová hudba) a nástrojov klasickej indickej hudby. 

SUPERAR je spevácky zbor, ktorý verí, že každé dieťa má prirodzený hudobný talent. Spája deti pochádzajúce z rôznych zázemí a na základe princípov vzájomného rešpektu a pozitívnej motivácie ukazujú jeden zo spôsobov, akým budovať sociálnu inklúziu. 

ADELA MEDE študovala populárnu hudbu na Goldsmiths University a vo februári vydala debutový album Szabadság. Na jar 2022 Adela Mede absolvovala európske turné s Claire Rousay aj niekoľko koncertov po Slovensku s Ondrejom Zajacom. Jej práca bola prezentovaná na NEXT Festivale a predskakovala hudobníčke Grand River.


🟢 Celý program festivalu nájdete tu: https://fb.me/e/2bYJm0t0M a na webe www.festival.fjuzn.sk


🎟 VSTUPENKY 🎟
Predpredaj: 7 eur
Na mieste: 10 eur

Vstupenka platí na koncert Equal aj párty Mäss.

Mäss: Bok Bok | CITYTRONIX | DJ Bingo | DJ Gäp
🟢 https://fb.me/e/9OoR2lpaT


🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

🟢 An event of the 17th edition of the [fjúžn] festival 🟢

Join us for the unique concerts and musiacal celebration of diversity called "Equal". Equal is a musical adventure that naturally connects tradition with experiment throughout various genres and gives an opportunity to appreciate our difference, to inspire each other and to create something precious. Together. 
_______

Abdullah Miniawy + HVAD meets in a divine musical language. New explorations: Asian Arabic Neo Folk Trance!

Abdullah Miniawy is an Egyptian artist mainly known as a writer, chanter and an actor who performed around the world. His album Darraje with the Münich-based trio Carl-Gari was selected by the prestigious NPR as one of best albums of 2016.

HVAD’s musical expression fuses gloomy electronic music (techno, breakcore, ambient and drone music) with instruments from classical Indian music.

SUPERAR is a choir that believes that every child has a natural musical talent. It connects children coming from various backgrounds and based on the principles of mutual respect and positive motivation, they show us one of the ways how to build social inclusivity. 

ADELA MEDE studied popular music at Goldsmiths University and in February, she released her debut album Szabadság. In the spring of 2022, Adela Mede went on a European Tour with Claire Rousay and played multiple concerts in Slovakia together with Ondrej Zajac. Her work was presented at the NEXT Festival and she was the fortrunner of Grand River. 


🎟 ENTRY 🎟
Presale: 7 eur
At the door: 10 eur


🟢 Full festival program here: https://fb.me/e/2bYJm0t0M and on our web www.festival.fjuzn.sk


🫂 🫂 🫂 PARTNERI 🫂 🫂 🫂
Festival [fjúžn] 2022 organizuje Nadácia Milana Šimečku.
Z verejných zdrojov ho finančne podporili: Hlavné mesto SR Bratislava z grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí | Fond na podporu umenia | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Nadácia mesta Bratislavy | Bratislavský samosprávny kraj | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | Človek v ohrození
Festival je spolufinancovaný aj z projektu „EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného z Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Equal: Abdullah Miniawy + HVAD | Superar + hostia | Adela Mede

Buy tickets
Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

Námestie slobody 2911/19, 812 45 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5, 81103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 17314178
Tax ID: 2020832022

Comments