;

Workshop: Spoznaj svoju osobnosť / Banská Bystrica

Tickets for Workshop: Spoznaj svoju osobnosť / Banská Bystrica.

  Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky. Workshop sa bude venovať témam:

  • Osobnosť a jej základné zložky.
  • Predstavenie rôznych typológií osobnosti.
  • Testy na spoznanie typu osobnosti.

  Pozrieme sa na osobnosť z viacerých uhlov pohľadu, ako je chápaná v klasickej filozofii a aké modely osobnosti rozlišujú novodobé teórie. Prostredníctvom testov zistíme, akým typom osobnosti sme, aké sú naše potenciály, čo je našou silnou a čo slabou stránkou. Lepšie poznanie seba samého nám umožní lepšie pracovať s jednotlivými aspektmi svojej osobnosti, ale aj lepšie porozumieť ľuďom vo svojom okolí.

  „Dosiahnutie osobnosti nie je nič menej, než čo najlepšie možné rozvinutie celku určitého jednotlivca. Nedá sa ani domyslieť, aké nekonečné množstvo podmienok je na to potrebné splniť. Na to je potrebný celý ľudský život so všetkými jeho biologickými, sociálnymi a duchovnými aspektmi.

  Osobnosť je činom najväčšej životnej odvahy, je to asi najväčšia úloha, ktorú si pred seba moderný duchovný svet postavil. Až naše činy ukážu, kto vlastne sme. Osobnosť ako úplné uskutočnenie celosti našej bytosti je nedosiahnuteľným ideálom. Nedosiahnuteľnosť však nikdy nie je argumentom proti ideálu, pretože ideály sú ukazovateľmi cesty.“ Carl Gustav Jung

  Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

  Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

  Predaj vstupeniek do 14.2.2023 do 14:00.

  Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 / 143 906, bb@akropolis.sk

  Workshop: Spoznaj svoju osobnosť / Banská Bystrica

  Location
  Buy tickets
  Dolná 47, Banská Bystrica

  974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  Event promoter

  For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

  Nová Akropolis, o. z.
  Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

  Company ID: 36067008
  Tax ID: 2021543524

  Comments