;

Večerný kurz: Praktická rétorika / Banská Bystrica

Tickets for Večerný kurz: Praktická rétorika / Banská Bystrica.

  Pozývame vás na večerný kurz pozostávajúci zo štyroch dvojhodinových stretnutí zameraných na rozvoj vašich rečníckych schopností.

  Termíny kurzu: štvrtky 2., 9., 16. a 23. marca 2023, 18:00 - 20:00. 

  Večerný kurz sa bude venovať témam:

  • Klasické poňatie rétoriky a rečníckeho prejavu.
  • Technika reči – dýchanie, artikulácia, modulácia.
  • Práca s emóciami.
  • Neverbálne zložky rečníckeho prejavu.
  • Príprava a štruktúra prejavu.
  • Práca s trémou, riešenie náročných situácií.
  • Tréning rečníckych zručností.

  Kurz je určený všetkým, ktorí chcú zlepšiť svoj prejav pred publikom, svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.

  V priebehu kurzu sa naučíte:

  • Ako pôsobiť slovom.
  • Ako pracovať s dychom a artikuláciou.
  • Ako narábať s emóciami v prejave.
  • Ako ovládnuť reč tela.
  • Ako zvládnuť trému a ďalšie prekážky.
  • Ako sa správne pripraviť.
  • Ako vyčerpať tému a nie poslucháčov.

  Tiež si vyskúšate rozličné typy prejavov a dozviete sa, ako svoj prejav urobiť presvedčivým a pútavým.

  Dĺžka trvania: 4x 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

  Vstupné: 40 € za celý kurz, študenti a seniori 30 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

  Predaj vstupeniek do 2.3.2023 do 14:00.

  Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 / 143 906, bb@akropolis.sk

  Večerný kurz: Praktická rétorika / Banská Bystrica

  Location
  Buy tickets
  Dolná 47, Banská Bystrica

  974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  Event promoter

  For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

  Nová Akropolis, o. z.
  Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

  Company ID: 36067008
  Tax ID: 2021543524

  Comments