;

SILY V NAŠEJ PSYCHIKE - sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár / Košice

Tickets for SILY V NAŠEJ PSYCHIKE - sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár / Košice.

Naša psychika je plná rozmanitých nástrojov, ktorých rozvoj výrazne vplýva na naše myslenie, emocionálne prežívanie a následne na našu reč, rozhodovanie sa až po samotné konanie, vzťahy a náš život ako taký. Prostredníctvom rozmanitých cvičení doplnených o poznatky z oblasti psychológie a filozofie sa v toto marcové sobotné popoludnie zameriame, okrem iného, na nástroje vôle a imaginácie a tiež sa pozrieme na tému ilúzie a jej pascí.

Čo Vás na zážitkovom seminári čaká:

  • Filozofický pohľad na svet psychiky, jej potenciály a jej rozvoj.
  • Svet reálny, svet imaginárny a svet iluzórny.
  • Nebezpečenstvo sebaklamu a manipulácie.
  • Odlišné stupne a sila vôle – ako vôľu posilniť.
  • Imaginácia ako vôľou riadená predstavivosť.
  • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj psychiky.
  • Cvičenia a úlohy.

Je všetko, čo zažívame, naozaj reálne? Kde je hranica medzi skutočnosťou a ilúziou? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme rozpoznali skutočnosť od ilúzie? Aké faktory môžu vplývať na naše podvedomie a meniť naše vedomé rozhodnutia? Kam až siahajú možnosti našej vôle a ako sa naučiť ju lepšie uplatňovať? Aký je rozdiel medzi fantazírovaním a imagináciou? 

Tieto a aj mnohé iné otázky budú predmetom zážitkového seminára, počas ktorého sa pozrieme na vôľu ako na nevyhnutnú pomocníčku aj pre vnútornú prácu, vnútorný rast, prekonávanie životných prekážok a výziev, odstraňovanie našich slabostí a rozvíjanie našich potenciálov.

Zároveň sa pozrieme na to, ako nám pestovanie imaginácie pomáha v tom „mať predstavu“ o sebe samom a o smerovaní svojho života, čo človeku pomáha udržať bdelé a pozorné vedomie a úspešne preplávať nástrahami ilúzií. A to všetko prostredníctvom hravých cvičení a úloh doplnených o rozhovory a zamyslenia sa.

„Najdôležitejšou vecou v človeku je vôľa. Vďaka nej sme šťastní, ona je príčinou nášho nešťastia, ona spôsobuje našu spokojnosť i nespokojnosť. Je to teda vôľa, ktorá plodí nešťastie, keď ju zanedbávame a je tvorkyňou nášho šťastia, ak ju pestujeme." Epiktétos

Trvanie: 4 hodiny s 2 prestávkami. Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vstupné: 20 €, študenti a seniori 15 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do 3.3.2023 vrátane.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, 0911 / 021 980, kosice@akropolis.sk

SILY V NAŠEJ PSYCHIKE - sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár / Košice

Location
Registration
Mlynská 2, Košice I

040 01 Košice, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments