;

Paracelsus / Bratislava

Tickets for Paracelsus / Bratislava.

Prednáška o živote a diele slávneho mudrca, lekára a alchymistu.

Prednáška sa bude venovať týmto témam:

  • Paracelsov život a dielo.
  • Alchýmia, mágia a lekárstvo.
  • Štyri piliere liečenia.
  • Náuka o piatich príčinách chorôb a piatich spôsoboch liečenia.

Paracelsus sa v búrlivej renesančnej dobe, keď sa lekárska veda akoby vzďaľovala človeku a začala ho vnímať len z fyzického hľadiska, rozhodol ísť svojou cestou. Ukázal, že je nevyhnutné liečiť a vnímať na človeku nielen fyzické telo, ale je dôležité vnímať celú jeho osobnosť a dušu. 

Neštudoval len medicínu, ale hovoril, že ak chce byť niekto dobrý lekár, musí ovládať aj filozofiu, alchýmiu, astrológiu, a to všetko musí spájať etika – nevyhnutý rozvoj cností alebo charakteru lekára. A na tomto mimoriadne širokom a hlbokom poznaní postavil svoje učenie a liečenie, ktoré v jeho dobe bolo v porovnaní s inými lekármi účinnejšie. Do dnešných čias sa čerpá z jeho učenia a inšpiroval mnohé osobnosti – Giordana Bruna, J. W. Goetheho, C. G. Junga a pod. Je obdivuhodné, že napriek mimoriadne ťažkým životným podmienkam zotrval vo svojom presvedčení a riadil sa celý život vysokými hodnotami, v rámci ktorých bol na prvom mieste človek. 

„Tam, kde práca je sama o sebe účelom, alebo kde má slúžiť sebeckým cieľom, skrátka, kde smeruje k vlastnému úžitku, tam sa falšuje umenie a tiež dielo, lebo umenie a dielo musia vychádzať z lásky..."   Paracelsus

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Predaj vstupeniek do 10.05.2023 do 17:30. 

Vstupné 8 €; študenti, seniori a členovia 5 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Paracelsus / Bratislava

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments