;

LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS / Banská Bystrica

Tickets for LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS / Banská Bystrica.

Prednáška venovaná životu a dielu velikána renesancie Leonarda da Vinci. 

Prednáška sa bude venovať témam :

  • Život a dielo veľkého renesančného génia.
  • Vedecké objavy, ktoré predbehli svoju dobu.
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania ako cesta rozvoja osobnosti v každej dobe.

Leonardo da Vinci fascinuje ľudí už mnoho rokov, či v oblasti umenia, vedy alebo filozofie. Úcta a obdiv k jeho osobnosti sa plynutím času vôbec nezmenšuje, pretože jeho dielo a príklad života sú nadčasové a dotýkajú sa človeka v každej dobe. Leonardo predstavuje prototyp renesančných ideálov človeka – Homo Faber (človek tvorca) a Homo Universalis (všestranný človek).

Na prednáške sa spoločne prenesieme do obdobia renesancie, predstavíme si bližšie túto zaujímavú historickú epochu, jej ideály a tiež život a dielo Leonarda da Vinci, človeka, ktorý predbehol svoju dobu. Pozrieme sa nielen na jeho umeleckú tvorbu a vynálezy, ale porozprávame si aj o jeho siedmich princípoch poznania, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou aj v dnešnej dobe.
„Nedovoľ, aby sa uhasil tvoj smäd po učení, tvoja potreba spoznávať, odhaľovať svet a sám seba.“

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

Dobrovoľné vstupné vopred ako dar alebo na mieste.

Prihlásenie na podujatie do 18.5.2023 do 14:00.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 / 143 906, bb@akropolis.sk

LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS / Banská Bystrica

Location
Registration
Dolná 47, Banská Bystrica

974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments