;

Čarovný večer s hudbou - prednáška s hudobnými ukážkami / Košice

Tickets for Čarovný večer s hudbou - prednáška s hudobnými ukážkami / Košice.

Pozývame vás na príjemný večer s klasickou hudbou, ktorý bude kombináciou rozprávania a počúvania vybraných ukážok z diel veľkých skladateľov.

Čo vás v tento večer čaká:

  • Rozprávanie o sile umenia a vplyve hudby na ľudskú psychiku.
  • Od baroka po modernu – prehľad hudobných štýlov.
  • Náhľad do života vybraných skladateľov.
  • Započúvame sa do diel významných skladateľov klasiky.

Stáva sa, že máme pojem „klasická hudba“ spojený s pojmom „vážna hudba“ a evokuje to vážnosť a serióznosť. Avšak klasická hudba má mnoho tvárí – môže byť radostná aj melancholická, hravá i hlboká, povznášajúca alebo nás podnecuje k rozjímaniu... v každom prípade prenáša krásu, ktorá hýbe dušou poslucháča.

V tento večer sa ponoríme do krásy klasickej hudby naprieč históriou – od baroka až po modernu. Porozprávame sa o význame hudobného umenia, o význame rytmu a harmónie v každodennom živote a o očistnom pôsobení hudby na ľudskú psychiku. Popri tom sa započúvame do diel veľkých skladateľov a necháme sa unášať na tónoch inšpiratívnej klasickej hudby.

„Umelec má tvoriť len slobodne, povolávať len ducha a byť pánom nad hmotou; len za takých podmienok sa uskutočnia pravé diela umelecké.“ Ludwig van Beethoven

Trvanie: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

Vstupné 5 €; študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do 18.5.2023 vrátane.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, 0911 / 021 980, kosice@akropolis.sk

Čarovný večer s hudbou - prednáška s hudobnými ukážkami / Košice

Location
Buy tickets
Mlynská 2, Košice I

040 01 Košice, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments