;

Ženská katolícka konferencia 2023

Tickets for Ženská katolícka konferencia 2023.

ŽENSKÁ KATOLÍCKA KONFERENCIA 2023

STARÁM SA, ABY SOM RÁSTLA DO PLNOSTI KRISTA


Pre nás, ženy, je prirodzené starať sa. O druhých ľudí, o domácnosť, o seba... Naša starostlivosť je dar, ktorý dokážeme dať. S láskou, nehou a gráciou.

Avšak nie vždy. Niekedy je naša starostlivosť skôr snahou zaslúžiť si lásku, naplniť očakávania druhých, niekedy dokonca snahou o manipuláciu.

Počas druhého ročníka Ženskej katolíckej konferencie sa chceme venovať nášmu najhlbšiemu volaniu a starostlivosti oň. Chceme sa "starať" o to, aby sme rástli do plnosti Krista - prostredníctvom hlbšieho sebapoznania, sebaprijatia a sebadarovania.


PRIPRAVILI SME PRE VÁS:
- spoločné slávenie sv. omše
- 7 prednášok
- 3 workshopy
- koncert
- možnosť koučingu
- beauty kútik
- kaviarničku
- nákupnú zónu
- a úžasné spoločenstvo žien!

PROGRAM A VŠETKY INFO NA WWW:ZENSKAKONFERENCIA.SK

Ženská katolícka konferencia 2023

Registration
Primaciálne námestie 2, Bratislava

811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904
Tax ID: 2021974108

N/A

Comments