;

Médeia_ARTORIUM

Tickets for Médeia_ARTORIUM.

Antická tragédia ponúka ponor do vnútra postavy Medei a aj po vyše 2 000 rokoch budí vášnivé polemiky o tom, do čoho môže človeka priviesť zrada lásky. Čo všetko sa odohráva v mysli ženy? Ženy ukrivdenej a skúšanej osudom. Aké hranice je schopná prekročiť, keď nevidí východisko?

Autor: Eurípidés 

Réžia a úprava: Eva Sofia Baníková

Dramaturgia: Tereza Farkašová

Scéna a kostýmy: Jaroslav Daubrava

Pedagogické vedenie: 

Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD. 

Účinkujú: Júlia Miciková, Lukáš Lipčák, Andrea Šoltésová, Martin Rafaj, Benjamín Ogurčák, Adam Török, Soňa Tuchyňová, Vanesa Šanková, Viktória Čoláková, Lea Mračková, Júlia Šidlovská

Médeia_ARTORIUM

Registration
Divadlo Akadémie umení, Banská Bystrica

Horná 3830/95, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

divadlo@aku.sk

N/A

Comments