;

workshop_PERFORMANCE TRAINING

Tickets for workshop_PERFORMANCE TRAINING.

O workshope:

Performance training zachytáva princípy fungovania efektívnych cvičení, ktoré uľahčia hercovi prácu s fyzickým konaním. Zahŕňa potrebu formovať nervové dráhy pre spôsobilosť konať protichodne, metódu prepájania hemisfér pre rozšírenie možností ovládania paralelných akcií. Účastníci si budú môcť prakticky vyskúšať postupy hľadania fyzického konania z rôznych zdrojov a jeho funkčnú analýzu. Zaujíma nás rovnako podchytenie  jedinečnosti pohybu performera - autentická podoba a prirodzenosť jeho pohybu. Aké konanie prináša herec vo svojej základnej fyzikalite a aké je jeho využitie v rámci inscenačného procesu?

Čo na workshop?

Pohodlné oblečenie, prípadne nejakú aktuálnu textovú predlohu, s ktorou pracujete.


O lektorke:

Júlia Rázusová je divadelná režisérka, ktorá pôsobí na nezávislej scéne ako aj v zriaďovaných divadlách na Slovensku a v Českej republike. Je absolventkou v odbore réžia na DF VŠMU v Bratislave a FF Prešovskej univerzity, momentálne doktorandkou na KALD DAMU v Prahe zaoberajúca sa dialógom fyzického konania a textu. V rámci štúdia na VŠMU absolvovala študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne. Jej režijný rukopis vykazuje znaky fyzického a experimentálneho divadla. Prináša výrazne osobitý prístup, v ktorom dominuje jasne formulovaný autorský názor. V rokoch 2013-2020 pôsobila ako umelecká šéfka Prešovského národného divadla. V roku 2020 spoluzaložila divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča, ktoré sa popri experimentálnej tvorbe venuje skúmaniu divadelných techník a metód. Jej diela sú uvádzané v slovenských a českých divadlách ako aj na medzinárodných festivaloch (Česká republika, Poľsko, Litva, Francúzsko, Turecko, Fínsko, Portugalsko, a pod.). Získala a bola nominovaná na viaceré medzinárodné i domáce ocenenia. Je dvojnásobnou laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu. V roku 2018 za inscenáciu Znovuzjednotenie Kóreí (Štátne divadlo Košice), v roku 2019 za inscenáciu Moral Insanity (Prešovské národné divadlo), ktorá svojim tvorcom vyniesla víťazstvo hneď v piatich kategóriách cien DOSKY aj Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama, v roku 2022 – Grand Prix, International Festival of Mono-Performances “Atspindys”. Žije v Prešove, je mamou troch detí.


workshop_PERFORMANCE TRAINING

Registration
Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica

95, Horná 3830, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

divadlo@aku.sk

N/A

Comments