;

Konzervatívna právnická konferencia

Tickets for Konzervatívna právnická konferencia.

Prvý ročník medzinárodnej konzervatívnej právnickej konferencie pre právnickú i laickú verejnosť


Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského organizuje prvý ročník Konzervatívnej právnickej konferencie za účasti domácich a zahraničných hostí.


Témou prvého ročníka konferencie sú “Civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia na Európskom súde pre ľudské práva - možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva.”


Cieľom konferencie je analyzovať rozsudky ESĽP z pohľadu právnej vedy a filozofie, identifikovať problémy a predstaviť praktické návrhy pre tie krajiny strednej Európy, v ktorých ešte nie sú zavedené registrované partnerstvá.


Program konferencie bude pozostávať z dvoch hlavných panelov. Prvý, akademický panel, bude analyzovať rozsudky z pohľadu právnej vedy a filozofie práva a v druhom panely budú predstavené mimovládne právnické organizácie, ktoré obhajujú konzervatívne prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva ako napr. Aliancia na obranu slobody (ADF) a ďalšie. 


Program konferencie:


Konzervatívna právnická konferencia bude prebiehať v stredu 15. 11. 2023 od 9:00 do 17:00. 8:15 - 8:45 Registrácia 9:00 - 9:30 Oficiálne otvorenie konferencie

Úvodné príhovory organizátorov a hlavného partnera. Zástupca PF UK Zástupca ILH Zástupca NFR 9:30 - 10:30 Akademický blok Analýza rozsudkov ESĽP vo veci registrovaných partnerstiev z pohľadu právnej filozofie a teórie práva a tiež možností a limitov konzervatívnych odpovedí. Pierre-Hugues Barré (FR) Prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. JUDr. Jakub Kříž Ph.D. (CZ) Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

10:30 - 11:00 Prestávka na občerstvenie 11:00 - 12:00 Panelová diskusia Moderuje Mag. Iur. Boris Bartho z Inštitútu Ladislava Hanusa. Pierre-Hugues Barré (FR) Prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. JUDr. Jakub Kříž Ph.D. (CZ) Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 12:30 - 14:00 Obed 14:00 - 15:30 Advokačný blok Návrhy praktických právnych riešení predstaviteľov advokačných pro life a pro rodinných organizácii Nikodem Bernaciak (PL) Mgr. Patrik Daniška Jan Gregor (CZ) JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. Guillermo A. Morales Sancho, PhD (AT) JUDr. Ștefan Moțec (RO) 15:30 - 16:00 Prestávka na občerstvenie 16:00 - 17:00 Panelová diskusia Nikodem Bernaciak (PL) Mgr. Patrik Daniška Jan Gregor (CZ) JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. Guillermo A. Morales Sancho, PhD (AT) JUDr. Ștefan Moțec (RO) 17:00 Oficiálne ukončenie programu konferencie & recepcia


Po oficiálnom ukončení konferencie sa uskutoční slávnostná recepcia.


Parkovacie možnosti:

- nákupné centrum Eurovea

- platené parkovisko Osobný prístav Fajnorovo nábrežie

- platené parkovisko Gondova

Konzervatívna právnická konferencia

Buy tickets
Právnická fakulta UK, Bratislava

Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Pavlovova 20, 82108 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31817904

Comments