;

ROZUM a(lebo) SRDCE / Košice

Tickets for ROZUM a(lebo) SRDCE / Košice.

Pozývame Vás na FiloCafé - večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji a témou na rozhovory bude hľadanie harmónie medzi rozumom a srdcom.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Čím viac poznávame seba a svet – rozumom alebo srdcom?
  • Na čo slúži múdrosť srdca?
  • Mladosť ako nastavenie mysle a srdca.
  • Ako mať otvorenú a zdravú myseľ a srdce?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera, nazrieme a uvedieme sa do sveta rozumu aj do sveta srdca, aby sme sa následne v skupinách mohli venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy večera. 

V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.

Zamyslíme sa nad tým, čo našej mysli a srdcu prospieva i škodí, ako vďaka nastaveniu mysle a srdca vieme žiť dobrodružne, ako sa dokážu tieto nástroje harmonicky dopĺňať a čo nám to spôsobuje, ako vzájomne bojujú, alebo jeden dominuje nad druhým – ako to vplýva na kvalitu a hĺbku života.

„Chcieť znamená môcť. A v tomto prípade, pokiaľ chceš, môžeš žiť spôsobom zodpovedajúcim tvojim najlepším citom, myšlienkam a morálnym hodnotám. Kľúč je v tebe.“ Delia Steinberg Guzmán

Večerom Vás bude sprevádzať vedúca pobočky Košice, p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.

Dĺžka trvania: 3 hodiny s prestávkami. Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Vstupné: základné 6 €, študenti a seniori 4 €. V cene je zahrnutý 1 nápoj.

Prihlásiť sa je možné do stredy 17.01.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton alebo mailom na kosice@akropolis.sk.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Kontakt: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, mobil 0911 021 980, kosice@akropolis.sk

ROZUM a(lebo) SRDCE / Košice

Location
Buy tickets
Mlynská 2, Košice I

040 01 Košice-Staré Mesto, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments