;

ROZUM a(lebo) SRDCE / Bratislava

Tickets for ROZUM a(lebo) SRDCE / Bratislava.

Pozývame Vás na FiloCafé - večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji a témou na rozhovory bude hľadanie harmónie medzi rozumom a srdcom.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Čím viac poznávame seba a svet – rozumom alebo srdcom?
  • Na čo slúži múdrosť srdca?
  • Mladosť ako nastavenie mysle a srdca.
  • Ako mať otvorenú a zdravú myseľ a srdce?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera, nazrieme a uvedieme sa do sveta rozumu aj do sveta srdca, aby sme sa následne v skupinách mohli venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy večera. 

V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.

Zamyslíme sa nad tým, čo našej mysli a srdcu prospieva i škodí, ako vďaka nastaveniu mysle a srdca vieme žiť dobrodružne, ako sa dokážu tieto nástroje harmonicky dopĺňať a čo nám to spôsobuje, ako vzájomne bojujú, alebo jeden dominuje nad druhým – ako to vplýva na kvalitu a hĺbku života.

„Chcieť znamená môcť. A v tomto prípade, pokiaľ chceš, môžeš žiť spôsobom zodpovedajúcim tvojim najlepším citom, myšlienkam a morálnym hodnotám. Kľúč je v tebe.“ Delia Steinberg Guzmán

Večerom Vás bude sprevádzať p. Rastislav Harčarufka, lektor Novej Akropolis, ktorý absolvoval program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Kurz „Filozofia pre život“ vedie pravidelne v bežnej aj intenzívnej forme.

Dĺžka trvania: 3 hodiny s prestávkami. Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb.

Vstupné: základné 6 €, študenti a seniori 4 €. V cene je zahrnutý 1 nápoj.

Prihlásiť sa je možné do štvrtku 15.02.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton alebo mailom na info@akropolis.sk. V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky/SMS.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

ROZUM a(lebo) SRDCE / Bratislava

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments