;

Chceš sa vedieť vyjadriť? Kurz praktickej rétoriky pre študentov / Košice

Tickets for Chceš sa vedieť vyjadriť? Kurz praktickej rétoriky pre študentov / Košice.

Nevieš, ako prezentovať svoju prácu? Nevieš, čo s trémou? Nevieš, ako sa správne a krásne vyjadrovať? Chceš sa naučiť, ako rozprávať zo seba, zo svojho „jadra“? V tom prípade ti tento kurz môže pomôcť sa „rozrečniť“.

Kurz bude prebiehať:

 • štvrtok 29. februára 09:00 do 12:00
 • štvrtok 7. marca 09:00 do 12:00
 • štvrtok  14. marca 09:00 do 12:00

Kurz sa bude venovať týmto témam: 

 • Inšpirácie v klasickom umení rétoriky.
 • Technika reči – dýchanie, artikulácia a slovná zásoba.
 • Práca s emóciami a intonáciou.
 • Zlepšenie neverbálneho prejavu.
 • Ako si pripraviť a štrukturovať prejav.
 • Práca s trémou.
 • Tréning rečníckych zručností, cvičenia a úlohy.

Kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí zameraných na to, ako vyjadriť svoje myšlienky, ako obohatiť svoj prejav, ako vystupovať pred publikom a ako si celý prejav pripraviť.

Zameriame sa na nasledovné:

 • Ako pôsobiť slovom
 • Ako zlepšiť intonáciu a moduláciu
 • Ako narábať s emóciami v prejave
 • Ako ovládnuť reč tela
 • Ako zvládať trému a ďalšie prekážky
 • Ako sa správne pripraviť
 • Ako vyčerpať tému a nie publikum

Kurz bude doplnený o cvičenia, úlohy, tréning so spätnou väzbou, aby sa rozvinuli tvoje rétorické potenciály a zručnosti.

„Lepšie než tisíc prázdnych slov je jediné vhodné slovo, po vypočutí ktorého dosiahneme mier.“ Budha

Trvanie: 3 x 3 hod. s prestávkami v termínoch štvrtok 29. februára, 7. marca a 14. marca 2024 od 09:00 do 12:00.

Vstupné: 45 € za celý kurz. Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Prihlásiť sa na podujatie je možné do 27.02.2024 vrátane cez Inviton alebo mailom na kosice@akropolis.sk.

Miesto konania a kontakt: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, 0911 021 980, kosice@akropolis.sk.

Chceš sa vedieť vyjadriť? Kurz praktickej rétoriky pre študentov / Košice

Location
Buy tickets
Mlynská 2, Košice I

040 01 Košice, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments