;

Magický Egypt - prednáška / Bratislava

Tickets for Magický Egypt - prednáška / Bratislava.

Pozývame Vás na rozprávanie o starovekom Egypte, ktorý nás dodnes fascinuje svojimi stavbami, symbolmi, technickými vedomosťami a vyspelosťou civilizácie. Spoločne sa pozrieme na to, ako starí Egypťania vnímali človeka a jeho úlohu vo svete aj na ich bohatú a hlbokú symboliku, ktorú vpísali do svojich diel. 

Pozrieme sa spoločne na témy:

  • Základné prvky viery starovekých Egypťanov.
  • Pozostatky staroegyptskej kultúry a ich odkaz pre nás.
  • Symboly a ich význam pre Egypt aj súčasnosť.

Egyptská civilizácia nás už tisíce rokov fascinuje a každý rok vychádzajú na svetlo ďalšie nové objavy a nálezy, ktoré dokladajú, že išlo o vysoko vyspelú kultúru nielen z hľadiska technických poznatkov a zručností, ale aj z hľadiska ľudského a kultúrneho.

Egyptológ Christian Jacq hovorí: „Opakovaná fráza hovoriaca o tom, že egyptská civilizácia je predfilozofická, zatiaľ čo grécka a rímska kultúra boli schopné myslieť a robiť vedu, patrí k tým najnepravdivejším tvrdeniam. Je nesmierna škoda, že vo vzdelávacom procese má Egypt úzko vyhradené miesto, a to napriek tomu, že zohral takú rozhodujúcu úlohu v našom duchovnom svete, ako aj v našej najhlbšej pamäti.“ 

Prednáška Magický Egypt nám priblíži predovšetkým hodnoty tejto civilizácie a spôsob, akým vnímali človeka, jeho život a jeho úlohu, čo sa odzrkadlilo vo všetkých ich umeleckých a architektonických dielach, v usporiadaní spoločnosti aj v tom, ako táto civilizácia žila a rozvíjala sa.

„Nie je nikto, kto podvádza iného, a zároveň nie je sám podvádzaný. Nie je nikto, kto ide nesprávnou cestou, a prospieva v živote.“ staroegyptská múdrosť

Dĺžka trvania: 2 hodiny s prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb.

Prednášať bude p. Monika Melišková, lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Vedie kurzy v oblastiach filozofie, psychológie, symbolizmu a starovekých kultúr.

Prihlásiť sa na prednášku je možné začiatku podujatia prostredníctvom platformy Inviton (platba kartou/internet banking)V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením nás prosím kontaktujte e-mailom na info@akropolis.sk alebo telefonicky/SMS na 0904 403 791

Vstupné: základné 6 €; študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po realizovaní úhrady.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Magický Egypt - prednáška / Bratislava

Buy tickets
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments