;

Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga / cyklus prednášok / Banská Bystrica

Tickets for Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga / cyklus prednášok / Banská Bystrica.

  Pozývame Vás na cyklus prednášok venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti. Prednášky sa budú konať vo štvrtky 7.3.2024, 14.3.2024 a 21.3.2024 v čase od 18:00 do 20:00.

  Cyklus prednášok sa bude venovať týmto témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
  • Osobné a kolektívne nevedomie.
  • Štruktúra nevedomia Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie.
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr.
  • Pojmy animus a anima.
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

  Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia“, ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.

  V rámci cyklu prednášok sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.

  „Stretnutie dvoch osobností je ako zmiešanie dvoch rôznych chemických látok; ak vôbec dôjde k spojeniu, sú obe premenené.“ Carl Gustav Jung

  Prednášať bude vedúca pobočky Banská Bystrica, p. Viktória Búdová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky v oblastiach filozofie, symbolizmu, starovekých kultúr, psychológie a rétoriky.

  Dĺžka trvania: 3x 2 hodiny s 10 min. prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

  Vstupné: základné 25 €, študenti a seniori 20 € za 3 prednášky. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

  Prihlásiť sa na cyklus prednášok je možné do stredy 6.3.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton alebo e-mailom na bb@akropolis.sk.

  Miesto konania a kontakt: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk

  Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga / cyklus prednášok / Banská Bystrica

  Location
  Registration
  Dolná 47, Banská Bystrica

  974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  Event promoter

  For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

  Nová Akropolis, o. z.
  Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

  Company ID: 36067008
  Tax ID: 2021543524

  Comments