;

Praktický odkaz stoikov / literárny večer - čítanie z diel / Košice

Tickets for Praktický odkaz stoikov / literárny večer - čítanie z diel / Košice.

Pri príležitosti „marca - mesiaca knihy“ Vás pozývame na literárny večer so stoikmi. Nazrieme do ich diel plných praktických rád pre zlepšenie seba i svojho života.

Témy literárneho večera: 

  • krátke predstavenie stoicizmu a jeho rímskych predstaviteľov: Marcus Aurelius, Seneca, Epiktétos
  • o slobode, osude, šťastí
  • o práci s emóciami, vášňami a túžbami
  • o tom, ako žiť naplno, bdelo a s vnútornou pevnosťou
  • o vnútornom bohatstve, pevnej vôli a dobrodení 

Stoicizmus je filozofický smer, ktorý vznikol na konci 4. stor. pred n. l. v Grécku a začiatkom nášho letopočtu bol nosným prúdom v Rímskom impériu. Je fascinujúce, že aj po 2000 rokoch sú myšlienky stoických filozofov stále aktuálne a nesmierne užitočné pre každodenný život človeka. Sú návodom na to, ako ustáť každodenné výzvy, ako si aj v nepriazni osudu zachovať vnútornú pevnosť a radosť zo života, ako nielen žiť, ale žiť dobre.

Počas večera si budeme čítať citáty a úryvky z diel Marca Aurelia, Senecu, Epiktéta, ktoré budú podnetom pre spoločný dialóg. V stoických dielach sa zameriame na témy ako ataraxia (vnútorná pevnosť), v čom spočíva životné šťastie a kde ho hľadať, čo znamená vziať život do vlastných rúk, ako mať väčšiu kontrolu nad sebou samým a svojim životom a rôzne ďalšie. 

„Nikoho neurobíš šťastným, ak sám nie si šťastný. Kto môže dať inému to, čo sám nemá?“ Epiktétos

Večerom Vás bude sprevádzať vedúca pobočky Košice, p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Vstupné: základné 5 €, študenti a seniori 3 €.

Prihlásiť sa je možné do 14.03.2024 do 14:00 prostredníctvom platformy Inviton alebo mailom na kosice@akropolis.sk.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Bližšie informácie: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, mobil 0911 021 980, kosice@akropolis.sk

Praktický odkaz stoikov / literárny večer - čítanie z diel / Košice

Location
Buy tickets
Mlynská 2, Košice I

040 01 Košice-Staré Mesto, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments