;

Seminár tvorby komunity – „Aby všetci boli jedno...“ 8. - 10. 3. 2024

Tickets for Seminár tvorby komunity – „Aby všetci boli jedno...“ 8. - 10. 3. 2024.

Community building podľa Scotta Pecka


Zážitkový skupinový proces pôvodne vyvinutý Scottom Peckom. Skupina prechádza rôznymi fázami vývoja, pričom sa nerieši vybraná téma či úloha. Účastníci sa učia nasledovať „vodítka“ komunikácie a ak to dokážu, skupina zažije silný  pocit súnaležitosti, prijatia a bezpečia. Zároveň sa jednotlivci učia, aké postupy im môžu dobre slúžiť v ich pracovnom, osobnom, či duchovnom živote. Tvorbu spoločenstva môžeme vnímať ako laboratórium komunikácie a praktizovania svojho skutočného „ja“.

Community building (CB) sa ako metóda využíva pri zámernej tvorbe a podpore komunít či hlbokej transformácie pracovných tímov, ale je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja ľudí, dokonca  aj tých, ktorí sa vopred nepoznali a ani nemajú zámer spoločnú komunitu do budúcnosti vytvárať. Účastníci často hodnotia seminár ako udalosť, ktorá im transformovala život. VÍZIA M. SCOTTA PECKA

"V srdci človeka je ukotvená túžba po mieri vo svete. Kvôli ranám a odmietnutiam, ktoré sme utŕžili v minulých vzťahoch, sa desíme predstavy, že by sme odzbrojili samých seba. V našom strachu neberieme vážne sen  o autentickom spoločenstve a vnímame ho iba ako utopický. Ale existujú cesty, po ktorých sa ľudia môžu k sebe znovu vrátiť, a vďaka ktorým sa staré rany môžu zahojiť. Poslaním seminárov Community Building (Vytváranie spoločenstva) je učiť ako po týchto cestách kráčať – aby sa nádej stala opäť reálnou – a túto víziu naozaj uskutočniť vo svete, ktorý takmer zabudol, aké nádherné  je byť človekom."


Čo si odnesiete?

Okrem zážitku hlbokého prepojenia s druhými ľuďmi:

 • Zlepšíte si komunikačné zručnosti a rozviniete emocionálnu inteligenciu.

 • Naučíte sa počúvať novým spôsobom a budete viac prítomní a prepojení s rodinou, s priateľmi a      spolupracovníkmi. 

 • Pozornejšie si budete všímať svoje pohnútky, emócie a potreby a naučíte sa ich nasledovať a aj ich vypovedať. 

 • Uvidíte svoje obranné mechanizmy, ktoré ste si v živote vytvorili a kvôli ktorým sú stretnutia s druhými „zahmlené“. 

 • Dokážete ľahšie púšťať predsudky a očakávania ohľadom seba i druhých. 

 • Budete s väčším nadhľadom a rešpektom prekonávať odlišnosti vo vzťahoch s druhými ľuďmi. 

 • Posvietite si na svoj strach, ktorý vám bráni naplno sa prejaviť a vypovedať veci zo srdca. 

 • Zažijete liečenie niektorých smútkov, či minulých bolestí. 

 • Oceníte svoje osobné silné stránky a nadania a ponúknete ich druhým. 

 • Užijete si ticho ale i vzájomnú radosť. 

 • Porozumiete fázam rozvoja skupiny a budete vedieť, ako podporiť rozvoj rodiny či tímu.

“It’s a paradox. I get to know myself by connecting and building Community with others.”


Procesom Vás budú sprevádzať:


EDWARD GROODY

Žiak a spolupracovník psychiatra Scotta Pecka, zakladateľ Community Building International v USA. Desaťročia facilituje CB semináre a rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si ich ctia.


ANDREA MIKOLÁŠIKOVÁ

Andrea študovala katolícku teológiu. Popri starostlivosti o rodinu rada píše, prednáša, koučuje, vedie semináre a rozvíja zmysluplné projekty. Aktuálne je vo výcviku Community Building. Táto metodika si ju získala svojím potenciálom privádzať k vnútornej jednote jednotlivca i spoločenstvo ľudí.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Program bude prebiehať v týchto časoch:

 • piatok (8.3.) 8:30 - 18:00
 • sobota (9.3.) 8:30 - 18:00
 • nedeľa (10.3.) 8:30 - 16:00

Stravu a ubytovanie počas tréningu si každý zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Tréning bude prebiehať v slovenskom a anglickom (v prítomnosti tlmočníka) jazyku.

Aký je rozdiel medzi seminárom a tréningom?

Seminár je zážitkový formát, v ktorom sa skupina učí budovať spoločenstvo vlastným objavovaním za jemnej podpory facilitátorov. Počas tréningu sa skupina učí prostredníctvom krátkych prednášok facilitátorov, individuálnych i skupinových cvičení. Oba formáty sú veľmi užitočné a vzájomne sa dopĺňajú. Nie je dôležité, ktorého sa účastník zúčastní ako prvého.

KONTAKT A INFORMÁCIE:

Michaela Sotáková, email: miska.sotakova@gmail.com

Viac info nájdete aj na našom webe: www.communitybuilding.com

Seminár tvorby komunity – „Aby všetci boli jedno...“ 8. - 10. 3. 2024

Registration
Dom Quo Vadis, Bratislava

Hurbanovo námestie 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Slovenska asociácia kresťanských rodín
Družstevná 19, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovakia

Company ID: 42360391

N/A

Comments