;

Človek a jeho tieň / Bratislava

Tickets for Človek a jeho tieň / Bratislava.

Pozývame Vás na víkendový seminár venovaný návodom na prácu s archetypom tieňa podľa klasickej filozofie, mytológie aj modernej psychológie.. 

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr.
  • Základné pojmy psychológie C.G.Junga – vedomie, nevedomie, archetypy.
  • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách.
  • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti.
  • Tieň ako archetypálna postava.
  • Práca s tieňom podľa C. G. Junga.
  • Divadelná scénka „Tieň“ na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.

Archetyp tieňa je zaujímavá a dôležitá téma pre rozvoj osobnosti a pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať a pochopiť samého seba aj ostatných ľudí. S témou ľudského tieňa sa stretávame od pradávna v mýtoch, legendách, symboloch a tradíciách starovekých kultúr.

V modernej psychológii sa objavuje v podaní veľkého psychológa C. G. Junga, ktorý ho zaraďuje medzi archetypy alebo nadčasové a všeobecne ľudské témy, s ktorými sa každý vo svojom živote stretne. V Jungovej psychológii zohráva práca s tieňom kľúčovú úlohu na ceste individuácie, teda na ceste za spoznaním a realizáciou vlastného vnútorného potenciálu.

„Nemôžeme zmeniť nič, čo neprijmeme.“ Carl Gustav Jung

Prednášať bude riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, p. Kamila Hermannová, ktorej profil môžete nájsť tu: https://www.akropolis.sk/kto-sme/riaditelka-na-na-slovensku

Dĺžka trvania: 4 hodiny s 2 prestávkami a malým občerstvením.

Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb.

Predaj vstupeniek do soboty 18.5.2024 vrátane (platba kartou/internet banking). Platbu prevodom je možné realizovať viac ako 3 dni pred podujatím. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Vstupné 25 €; študenti, členovia a seniori 20 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky/SMS.

Kontakt: Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk

Človek a jeho tieň / Bratislava

Registration
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments