;

4. TURNUS MLADÝ YOUTUBER

Tickets for 4. TURNUS MLADÝ YOUTUBER.

Mladí YouTuberi vo veku 7 - 14 rokov, chlapci aj dievčatá uužite si super prázdninový týždeň.

Nauč sa točiť videá, písať scenár, nastavovať svetlá a hlavne zabávať spolužiakov na internete! Nezabudneme ani na tému bezpečnosti na internete a šírenie dobrých vecí na sociálnych sieťach.

A pozor! Čaká nás výlet do TELEVÍZIE JOJ a návšteva SLÁVNEHO youtubera. V našich priestoroch si užiješ s profesionálnou technikou, vyskúšas si green screen, ale aj "čítačku".

Najpodrobnejšie informácie nájdete na www.ymca.sk/tabor 

ALL INCLUSIVE: Obed, snack, pitný režim.

Sme radi, že ste prejavili záujem o náš denný tábor "Mladý YouTuber". V tomto emaile vám poskytneme všetky potrebné informácie o programe tábora, ako aj kontaktné údaje na organizátorov.


Týždenný program denného tábora "Mladý YouTuber"

Veková kategória: 7-14 rokov
Čas: Denne od 9:00 do 16:00
Spoločný obed: 12:00 - 13:00
Pondelok: Úvod do sveta YouTube

09:00 - 09:30: Privítanie, predstavenie programu, zoznámenie sa
09:30 - 10:30: Prednáška: Čo je YouTube? Základné princípy a bezpečnosť na internete
10:30 - 11:00: Hra: "Ice Breakers" - zoznamovacie hry
11:00 - 12:00: Workshop: Tvorba vlastného YouTube kanálu
12:00 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Aktivita: Brainstorming a plánovanie obsahu (témy, nápady, štýl videí)
14:00 - 15:00: Hra: "Scavenger Hunt" - hľadanie predmetov na vytvorenie prvého videa
15:00 - 16:00: Aktivita: Praktický workshop - Natáčanie a úprava prvého videa
Utorok: Natáčanie a editovanie videí

09:00 - 09:30: Rekapitulácia predchádzajúceho dňa, diskusia
09:30 - 10:30: Prednáška: Základy natáčania (osvetlenie, zvuk, kompozícia)
10:30 - 11:00: Hra: "Camera Tag" - hra so základnými úlohami na kameru
11:00 - 12:00: Workshop: Praktické natáčanie - každý si vyskúša kameru a mikrofon
12:00 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Aktivita: Úprava videí - základy strihania, pridávanie efektov, hudby
14:00 - 15:00: Hra: "Storyboard Pictionary" - kreslenie scén z videí na tabuľu
15:00 - 16:00: Aktivita: Práca na skupinových videách - brainstorming a rozdelenie úloh
Streda: Kreatívny obsah a vizuálna identita

09:00 - 09:30: Rekapitulácia predchádzajúceho dňa, diskusia
09:30 - 10:30: Prednáška: Kreatívne spôsoby ako zaujať publikum
10:30 - 11:00: Hra: "Charades" - herecké scénky a hádanie
11:00 - 12:00: Workshop: Vytvorenie vlastného loga a vizuálnej identity kanálu
12:00 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Aktivita: Dizajnovanie thumbnailov a bannerov
14:00 - 15:00: Hra: "Memory Game" - pamäťová hra s obrázkami a logami
15:00 - 16:00: Aktivita: Práca na individuálnych projektoch - vytváranie kreatívneho obsahu
Štvrtok: Interakcia s publikom a živé vysielanie

09:00 - 09:30: Rekapitulácia predchádzajúceho dňa, diskusia
09:30 - 10:30: Prednáška: Ako komunikovať s publikom, odpovedanie na komentáre
10:30 - 11:00: Hra: "Guess the Emoji" - hádanie emodži z komentárov
11:00 - 12:00: Workshop: Základy živého vysielania a interaktívneho obsahu
12:00 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Aktivita: Simulácia živého vysielania - vyskúšanie si v praxi
14:00 - 15:00: Hra: "Live Q&A" - deti sa navzájom pýtajú otázky v štýle živého vysielania
15:00 - 16:00: Aktivita: Dokončovanie individuálnych projektov - príprava na prezentáciu
Piatok: Prezentácia a zdieľanie obsahu

09:00 - 09:30: Rekapitulácia týždňa, diskusia
09:30 - 10:30: Prednáška: Ako efektívne zdieľať a propagovať svoj obsah
10:30 - 11:00: Hra: "Content Bingo" - bingo s rôznymi druhmi YouTube obsahu
11:00 - 12:00: Workshop: Príprava prezentácií a finálnych videí
12:00 - 13:00: Obed
13:00 - 14:00: Aktivita: Prezentácia hotových videí a projektov (deti prezentujú svoje práce)
14:00 - 15:00: Hra: "Award Ceremony" - odovzdávanie diplomov a ocenení za rôzne kategórie (najkreatívnejšie video, najlepší tímový hráč, a pod.)
15:00 - 16:00: Aktivita: Záverečná diskusia, spätná väzba, rozlúčka
Špeciálne aktivity:

Výlet do televízie a návšteva slávneho YouTubera
Práca s profesionálnou technikou, green screen a "čítačka"
Stravovanie a pitný režim:

All inclusive: obed, snack, pitný režim
Miesto a čas: 

YMCA, Bratislava, Karpatská 3089/2, 811 05 Bratislava
Príchod: 07:40 - 08:40
Odchod: 16:30 - 17:20
Ak budete meškať stačí nám zavolať, sme tu pre vás a vaše deti a rozumieme, že niekedy veci nejdú podľa plánu.
Kontaktné údaje na organizátorov:

Vedúci tábora: Marek Kováčik - 0910 646 213, Odborný garant: PhDr. Daniela Masarik
Profesionálni tvorcovia z YMCA a TV JOJ
Tábor je pod vedením skúsených vedúcich a odborníkov z oblasti.
EMAIL: KOVACIK@YMCA.SK

Dôležité informácie o intoleranciách: Ak vaše dieťa trpí akoukoľvek potravinovou intoleranciou alebo alergiou, prosím, informujte nás o tom vopred, aby sme mohli zabezpečiť vhodné stravovanie a zohľadniť tieto potreby počas tábora. 

Špeciálny formulár o bezinfekčnosti a intoleranciách vám ešte doručíme 14 dní pred táborom.

Čo si deti musia doniesť:

Pohodlné oblečenie vhodné na natáčanie a aktivity
Vlastný smartphone alebo tablet (ak majú) - nie je to nutné, pre každého máme techniku, ale bude dobré ak si vyskúšajú že to ide aj na ich
Písacie potreby a poznámkový blok
Fľaša na vodu

Audiovizuálne dielo: Počas tábora budú deti vyrábať audiovizuálne diela, ktoré sú vyrábané výlučne pre potreby detí. Prípadné fotografie alebo videá z tábora nezverejníme bez písomného súhlasu oboch rodičov.

Program je navrhnutý tak, aby bol pútavý a vzdelávací pre deti rôznych vekových kategórií a zároveň aby im poskytol praktické skúsenosti a zábavu. Presný program bude dostupný prihláseným účastníkom.

Ide o denný tábor, aj tak vás prosíme o to aby deti mali oblečenie do tepla aj do dažďa. Uplne sa prosím vyhnite ZELENEJ FARBE - súčasťou programu je aj virtuálne štúdio a vaše dieťa by to jednoducho vymazalo.

Veríme, že sa vaše dieťa u nás budeYMCA

Karpatská 3089/2, 811 05 Bratislava, Slovensko


Príchod: 07:40 - 08:40

Odchod: 16:30 - 17:20

TÁBOR JE POD VEDENÍM SKÚSENÝCH VEDÚCICH A ODBORNÍKOV Z "FACHU" 

Profesionálny tvorcovia z YMCA a TV JOJ.


4. TURNUS MLADÝ YOUTUBER

Date
29. 07 - 02. 08  2024
Registration
YMCA Palac Bratislava, Bratislava

Karpatská 3089/2, 811 05 Bratislava, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Fearless s.r.o.
Kláštorná 140/22, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Company ID: 53123867
Tax ID: 2121287476

Comments