;

Nedeľné śachy s Tisom

Tickets for Nedeľné śachy s Tisom.

Pozývame vás na reprízu inscenácie NEDEĽNÉ ŠACHY S TISOM, ktorá sa uskutoční 3. júna o 18:30, vo veľkom štúdiu Divadla Akadémie umení.

O inscenácii:

V hre Nedeľné šachy s Tisom sa mladí tvorcovia rozhodli na pozadí príbehu jednoduchého bánovského dievčaťa - Aničky, vykresliť každodennú realitu obdobia rokov 1936 - 1945. V tomto období na Slovensku silneli nacionalistické tendencie, vznikol prvý Slovenský štát, vyznačujúci sa klérofašistickou autoritárskou vládou, ktorá viac-menej plnila príkazy fašistickej  Nemeckej  ríše.  Práve  na  vzťahoch  Aničky  s  jej  najbližším  okolím  môžeme pozorovať  vzorku  vtedajšej  spoločnosti,  silnejúci  radikalizmus a antisemitizmus, to všetko pod “ochrannou rukou” prezidenta a farára Jozefa Tisa.

V  súčasnej  dobe  sa  spoločnosť  polarizuje  a  to  vo  všetkých  témach,  ktoré  v  spoločnosti rezonujú. Kríza demokratických princípov, ktorým momentálne čelíme nám pripomínajú našu minulosť.  Aj dnes čelíme dehumanizácii, osočovaniu jednotlivcov, ale aj skupín obyvateľstva a dosadzovaniu lojálnych a poslušných členov strany do všetkých odvetví vládnej moci. Odbornosť a slušnosť dnes nie je v móde rovnako ako tomu bolo i v minulosti. Čomu ešte budeme  čeliť?   Kam až dokážu autoritárski politici dnešnej doby zájsť? Budeme sa tomu nečinne prizerať? Naozaj dovolíme, aby sa neslávna minulosť našej krajiny opakovala?

Autor predlohy: Silvester Lavrík
Dramatizácia: Ľubomíra Krkošková, Rebeka Fučeková
Réžia: Peter Kamenský
Asistentka réžie: Tereza Farkašová

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD.

Účinkujú: Rebeka Fučeková, Adrián Urda, Stela Hrušovská, Soňa Tuchyňová, Jakub Petrík, Daniela Rakytová, Lukas Proksa, Viktória Murzová, Samuel Konečný


Nedeľné śachy s Tisom

Registration
Divadlo Akadémie umení, Banská Bystrica

Horná 3830/95, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

divadlo@aku.sk

N/A

Comments