;

6.ročník Ferčekovská desiatka

Tickets for 6.ročník Ferčekovská desiatka.

Usporiadateľ:

MsV č.3 Spišská Nová Ves a Občianske združenie Novoveská Huta

Dátum:

17.november 2014 (pondelok) o 14:00 hod.

Miesto:

SKI klub Ferčekovce (SNV)

Štartujú:

Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Prezentácia:

V deň preteku v priestoroch štartu: deti od 11:00 - 11:45 hod. Štart - 12:00 hod. Dospelí a dorast - do 13:45 hod. Štart - 14:00 hod.

Štartovné:

Online 3€, na mieste 5€

Ceny:

Prví traja v každej kategórii budú odmenení.  

Kategórie:

 

Trať: Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt. Beží sa od SKI klubu do Novoveskej Huty, kde je na 2,5 km obrátka. Súťažiaci v kategórii A, B, C, D absolvujú trať 2x, ostatní súťažiaci 1x. Terén je mierne zvlnený.

Informácie:

Ing. Ondrej Majerník

Mob.: 0907 929 889

e-mail: prednosta@sn.vs.sk

6.ročník Ferčekovská desiatka

Registration
Ferčekovce, Slovakia
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Koeli s.r.o.
Ozorovská Nová 1501/40, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovakia

Company ID: 46909907
Tax ID: 2020648883
VAT ID: Sk2020648883

N/A

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments