;

40. ročník behu Oľšavskou dolinou 2015

Tickets for 40. ročník behu Oľšavskou dolinou 2015.

Štartovné:          7 € prihlásení a zaplatení on-line, 10 € na mieste

Usporiadateľ:           OŠK Blažice a Obecný úrad Blažice

Termín:           1. marca 2015 - nedeľa o 13:00 hod.

Štart a cieľ:           Blažice okres Košice - okolie. Štart a cieľ pred kultúrnym  domom.

Účastníci:           Všetci pretekári, ktorí sa prezentovali do 12:30 hod.

Prezentácia:     Uskutoční sa v deň pretekov v Kultúrnom dome  Blažice od 10:30 hod. do 12:30 hod. 

Trať:           Trať meria 16 000 m, jej povrch je čisto asfaltovaný.Povedie  cez  obce    Blažice,  Ruskov,  Ďurkov,  Olšovany, Vyšný Čaj,  Nižný Čaj,  Bohdanovce  a  späť  do  Blažíc.

Ceny:           V absolútnom poradí v A – kategórii sú ohodnotení prví piati pretekári a v ostatných kategóriách sú hodnotení prví traja, ktorí  získajú finančné odmeny. Organizátori oznámia ich výšku pred začiatkom pretekov. Výška pre víťaza v kategórii “A“ je 250 €. Za prekonanie traťového   rekordu    0:47:10 hod.   je  odmena  vo  výške   150 € .

 

40. ročník behu Oľšavskou dolinou 2015

Registration
Blažice, Slovenská republika
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Koeli s.r.o.
Ozorovská Nová 1501/40, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovakia

Company ID: 46909907
Tax ID: 2020648883
VAT ID: Sk2020648883

N/A

Comments