;

19. Letný filmový seminár 4 živly: VIERA

Neuveriteľný ročník filmového seminára s množstvom kvalitných snímok a bohatým sprievodným programom.

Tickets for 19. Letný filmový seminár 4 živly: VIERA.

19. Letný filmový seminár 4 živly s témou VIERA sa uskutoční v Banskej Štiavnici v dňoch 9. - 13. augusta 2017 a ponúkne "neuveriteľný" filmový program, ale aj množstvo sprievodných akcií - masterclassov zaujímavých hostí, workshopov, výstav či koncertov. Ak veríte, že v Banskej Štiavnici prežijete v strede augusta tie najkrajšie dni, neváhajte ani minútu, kúpte si akreditáciu v predpredaji a ušetrite! Cena akreditácie je v predpredaji cez portál Inviton 23 €, na mieste bude k dispozícii za 26 €. Akreditácia oprávňuje držiteľa/držiteľku na vstup na všetky časti programu podujatia. Peniaze za zakúpenú permanentku nevraciame! 

Permanentky zakúpené na portáli Inviton si budete môcť vymeniť za akreditačné náramky v akreditačnom centre na poschodí banskoštiavnického Kina Akademik počas trvania podujatia - vždy 30 minút pred začiatkom prvej dennej projekcie a 30 minút po začiatku poslednej. Počet akreditovaných účastníkov je obmedzený na 120 kusov. O počte zostávajúcich voľných miest budeme priebežne informovať na webstránke www.4zivly.sk, prípadne na sociálnych sieťach. 

19. Letný filmový seminár 4 živly: VIERA

Neuveriteľný ročník filmového seminára s množstvom kvalitných snímok a bohatým sprievodným programom.
Buy tickets
Banská Štiavnica

Námestie svätej Trojice, 969 01 Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

občianske združenie štyri živly
Novackého 2, 841 04 Bratislava, Slovakia

Company ID: 31813291
Tax ID: 2021697755

N/A

Comments