;

Cyklo Holeška tour 2023

Tickets for Cyklo Holeška tour 2023.

Pozývame Vás na XVII. ročník tradičného - rekreačného prejazdu na bicykloch, kolobežkách a iných kolesových tátošoch cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou (nejedná sa o preteky).

 

Štart a cieľ: futbalové ihrisko v Rakoviciach

Registrácia na mieste: v deň akcie o 08:30

Plánované prestávky:

  • v obci Ostrov, za Základnou školou
  • v obci Nižná, za Obecným úradom


Od 08. do 21. augusta 2023 (do 8:30 hod.) máte možnosť predregistrácie a zakúpenia pamätného trička a vlajky podujatia cez portál www.inviton.euwww.holeska.sk


Viac informácií na FB profile a na web stránke Mikroregiónu nad Holeškou www.holeska.sk


Z podujatia bude vyhotovovaný obrazový a zvukovo-obrazový záznam. Registráciou účastník súhlasí s podmienkami podujatia.


Týmto Vás žiadame o dodržiavanie Zákona o cestnej premávke a pokynov usporiadateľov počas celého trvania podujatia.

Upozorňujeme na skutočnosť, že podľa zákona o cestnej premávke:

  • osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou
  • cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby.

Cyklo Holeška tour 2023

Buy tickets
futbalové ihrisko Rakovice

922 08 Rakovice, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Mikroregión nad Holeškou
Rakovice 25, 92208 Rakovice, Slovakia

Company ID: 36095524
Tax ID: 2021573235

Partners

We'd like to thank our partners for helping us with the event

Comments